College spreekt voorkeur uit voor Westrand

[Stadskrant: 29 oktober 2003]

Gemeenteraad beslist over locatie discotheek

Het college van burgemeester en wethouders heeft de voorkeur uitgesproken voor een discotheek aan de westrand van Alkmaar. Het college heeft een onderzoek gedaan naar twee locaties, Overstad en de west rand van Alkmaar. De locatiekeuze wordt nu ter bespreking voorgelegd aan de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer van woensdag 29 oktober. De gemeenteraad heeft daarna het laatste woord.

De vraag naar een disco in Alkmaar is er al jaren. De vraag is alleen, waar moet die dan komen? In het collegeprogramma 2002-2006 staat dat er in dele collegeperiode een besluit genomen moet worden over de locatie van een eventuele discotheek. De voorkeur van het college ging toen uit naar Overstad. Mocht blijken dat Overstad geen geschikte locatie zou zijn, dan moest er Gezocht worden naar een andere. In het onderzoek naar de locatie Overstad is gelijk de westrand van Alkmaar meegenomen. Nadat alle voor- en nadelen tegenover elkaar waren afgewogen kwamen verschil lende locaties in de westrand van Alkmaar, volgens het college, als beste uit de bus.

BEREIKBAARHEID

Er speelt een groot aantal zaken mee bij het bepalen van een goede locatie. Is de disco straks goed te bereiken? Komt daar ook openbaar vervoer? Is er voldoende parkeergelegenheid? En heel belangrijk hebben omwonenden niet te veellast van een discotheek. Een belangrijk pluspunt van een locatie aan de westrand van Alkmaar is het ontbreken van de nabijheid van woningen. Daarbij zijn op de westrand verschil lende locaties voor een disco beschikbaar. Ook past een dergelijke voorziening bij de grootschalige recreatieve voorzieningen aldaar.

INTERESSE ONDERNEMERS

De gemeente wijst dus een locatie aanwaar een discotheek gevestigd mag warden. Vervolgens moet er een ondernemer zijn die daadwerkelijk een disco wit beginnen in Alkmaar. Dan pas kan de disco er ook echt komen. Ondernemers hebben in ieder geval al wel interesse getoond voor verschillende locaties in de westrand.

BESLUITVORMING

Vanavond, woensdag 29 oktober, wordt in de commissievergadering van Stedelijke Ontwikkeling en Beheer de locatiekeuze besproken. Daarna buigt de gemeenteraad zich over het voorstel. Wanneer er zich vervolgens een ondernemer aan dient, wordt er met de betrokken buurten overlegd.


ReK <oktober 2003>

<nieuws>