'Maak een eind aan de kip-en-ei discussie over de disco'
[
Noord Hollands Dagblad, 25 oktober 2003]

Disco

De discodiscussie laait weer eens op. Volgens Danielle Koelemij, fractievoorzitter van de Alkmaarse PvdA en tevens betrokken bij de Disco Denktank, moet er op korte termijn knopen worden doorgehakt.

DOOR DANIELLE KOELEMIJ

Het college van burgemeester en wethouders heeft onlangs de Westrand als beste plaats voor een disco in Alkmaar aangewezen. Een verrassende plek want in het collegeprogramma stond dat de disco in Huiswaard-Overstad kon komen. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen. Het college wil de Alkmaarders pas laten meepraten als er een definitief besluit is genomen over de locatie en er een ge´nteresseerde ondernemer is gevonden.

De PvdA wil een veilig en bruisend multifunctioneel uitgaanscentrum op een goede plek en heeft zich de afgelopen zes jaar op allerlei manieren hiervoor actief ingezet.

De gemeenteraad moet een beslissing nemen over de locatie van een disco en dit vervolgens inpassen in het bestemmingsplan. In de afgelopen jaren bleek dat zowel de politieke partijen als de inwoners van Alkmaar behoefte hadden aan criteria waar een uitgaanscentrum aan zou moeten voldoen. Omdat het officieel niet aan de gemeenteraad is om dergelijke uitgangspunten vast te stellen, strandde de discussie telkens weer.

Direct na de gemeenteraadsverkiezingen in 2002 beeft de PvdA-fractie een Disco Denktank in het leven geroepen. Het is een afwisselend gezelschap van jongeren, bewoners uit diverse wijken, ondernemers en andere ge´nteresseerden. De Disco Dentank beeft een beschrijving van de ideale discotheek gemaakt en een inventarisatie van de voor- en nadelen. De resultaten zijn naar het col1ege van b en w gezonden met het verzoek met de aanbevelingen aan de slag te gaan.

Getouwtrek

Al snel besloot de Denktank dat het niet ging om getouwtrek over een bepaalde locatie. Het ging nog meer om het vast stellen van belangrijke randvoorwaarden Verbonden aan de komst van een disco. De belangrijkste zijn:

  1. Ruimere openingstijden om te voorkomen dat iedereen 's nachts in een keer op straat staat.

  2. Goede beveiliging in en rond de discotheek in combinatie met een pasjessysteem.

  3. Een disco voor minimaal 1500 bezoekers. Een capaciteit van 2000 tot 2500 personen is sterk aan te bevelen om rendabel te kunnen draaien. Zo kan de ondernemer ook de aanvullende voorwaarden betreffende veiligheid, bereikbaarheid en multifunctionaliteit betalen.

  4. Het gebouw moet multifunctioneel zijn en voor jong en oud aantrekkelijk.Dan is er ook plaats voor entertainment en cultuur, zoals oefenruimtes voor bandjes en themafeesten. Een divers aanbod voor alle leeftijdsgroepen bevordert het intensieve gebruik en het veiligheidsgevoel.

Omdat het officieel niet past in de procedure beeft het college het advies van de denktank naast zich neergelegd. De PvdA fractie wil nu dat de gemeenteraad de randvoorwaarden v:1n de Disco Denktank overneemt. Zo komt een eind aan de kip-en-ei discussie die al twaalf en een half jaar gevoerd wordt. De disco in Alkmaar moet er nu snel komen!

De Disco Denktank wil dat het college duidelijk maakt waar de disco in de Westrand moet komen, zodat er een goede keuze gemaakt kan worden tussen Huiswaard-Overstad en de Westrand. Het gebied de Westrand is groot. De PvdA-fractie hecht sterk aan het groene karakter. Wanneer gekozen wordt voor de Westrand dan moet het zoekgebied liggen in de buurt van ijsbaan De Meent en niet in het omringende stiltegebied.

 

De commissie stedelijke ontwikkeling en beheer vergadert woensdag vanaf 19.30 uur in het stadhuis over de discoplannen. Dan wordt duidelijk hoe de fracties denken over dit collegevoorstel. De gemeenteraad neemt dan later een officieel bes1uit over de plek voor de door velen zo gewenste Alkmaarse discotheek. Het staat iedereen vrij om in te, spreken tijdens de commissievergadering. Aanmelding bij de raadsgriffier: 072-5489332. Voor meer informatie: www.ikwileendisco.nl  of www.alkmaar.pvda.nl . Bellen met de fractiewoordvoerders kan ook: Hans Meijer: 06-30075461 of (vanaf zondag) Danielle Koelemij, 072-5120167.


ReK <oktober 2003>

<nieuws>