'Disco in Alkmaar West'
[TV A9 donderdag 30 oktober 2003]

PVDA WOEST OP WETHOUDER

De gemeenteraadsfractie van de PvdA is woedend 

over de opstelling van de eigen wethouder Cor van 

Vliet in de discussie over een nieuwe disco.

 

Van Vliet weigerde woensdagavond vier 'harde

randvoorwaarden' te koppelen aan de locatiekeuze 

voor een disco.

 

PvdA fractieleider DaniŽlle Koelemij verliet daarna

woedend de vergadering.

 

 

BESPROKEN IN DISCO DENKTANK

 

De vier randvoorwaarden zijn besproken in de vorig

jaar door de PvdA opgerichte disco denktank.

 

Die heeft zich vrijwel geheel toegelegd op het vinden

van consensus voor een disco op het Vegro terrein op

Huiswaard Overstad.

 

Deze plek werd vorig jaar door het college van B&W

aangewezen als locatie voor de nieuwe discotheek.

 

 

WETHOUDER: TE BEPERKEND

 

Het college van B&W liet de plek op Huiswaard

Overstad recentelijk los ten gunste van de locatie in 

Alkmaar West.

 

De PvdAwil dat plan alleen steunen als het college de

in de denktank benoemde randvoorwaarden aan de plek

koppelt.

 

Het college weigert dat echter. Volgens de wethouder Van

Vliet zijn ze voor een deel te beperkend voor gegadigde 

ondernemers.

 

 

'LABEKAKERIGE' HOUDING

 

PvdA raadslid Hans Meijer noemde de gang van zaken 

woensdag wrang. Hij verweet het college een 

'labekakkerige' houding.

 

Volgens Meijer hebben ondernemers in de Disco Denktank 

aangegeven dat de randvoorwaarden acceptabel zijn.

 

Die gaan ondermeer over de te treffen veiligheidsmaatregelen

en het inrichten van een multifunctioneel gebouw.

 

 

WEL STEUN VAN RAAD

 

Hoewel wethouder Van Vliet zich de woede van zijn eigen

fractie op de hals haalde, kreeg hij de raad achter zich.

 

De overige fracties steunen het voornemen aan de westrand

van Alkmaar een plek voor een nieuwe disco te zoeken.

 

Leefbaar Alkmaar en Groen Links noemde ook Kooimeer

Plaza als geschikte plek. Eigenaar AZ wil daar echter geen

discotheek.<


ReK <oktober 2003>

<nieuws>