Disco in Westrand heeft voorkeur college Alkmaar

[Alkmaarsche Courant, 10 oktober 2003]
VAN ONZE VERSLAGGEVER

ALKMAAR -De Westrand van Alkmaar ofwel: de Olympiaweg. Voor het Alkmaarse college van burgemeester en wethouders is dat de beste plek voor een discotheek. Het zou een uitgaansgelegenheid kunnen worden voor 1500 mensen. Huiswaard-Overstad, aanvankelijk de plek van eerste keus, is niet meer favoriet.

Het woord is nu aan de gemeenteraad en daar zal het nog een aardig debat opleveren, verwacht wethouder C. van Vliet (ruimtelijke ontwikkeling). Hij onderzocht het afgelopen jaar twee locaties: de Westrand en Overstad. Dit was het gevolg van het oplaaien van een oude discussie. Al jaren werd gepraat over de noodzaak van een disco, maar die kwam nooit een stap dichterbij.

In het voorjaar van 2000 legde het nieuwe college van PvdA, OPA en CDA in het collegeprogramma vast dat in elk geval een plek gevonden moest worden.

Huiswaard-Overstad werd daar bij als eerste keus genoemd en een onderzoek in het vooruitzicht gesteld. Later werd daar, op aandrang van OPA, de Westvleugel bijgevoegd.

Omdat Overstad eerste keus was, is de uitkomst van het onderzoek verrassend. Voor de Westvleugel geldt echter dat een belangrijke obstakel dat altijd opspeelde nu van tafel lijkt, aldus Van Vliet. De provincie vertikte het om een discotheek op die plek planologisch mogelijk te maken. Nu komen er geluiden uit Haarlem dat die mogelijkheid.er wel is. Een disco kan onderdeel worden van de visie die het col1ege maakt op de toekomst van de Westrand.

Grond

Bovendien bezit de gemeente ook daar eigen grond. Dat is een belangrijke voorwaarde: dat de gemeente zelf de grond kan verkopen aan een horecaondernemer. Er zijn zelfs verschillende plekken beschikbaar. Een discotheek zou er ook passen, vindt het college. Vanuit de markt is interesse getoond.

Belangrijk om Overstad niet als eerste te verkiezen, is de weerstand in de buurt. Er is weinig draagvlak, constateert Van Vliet. Hij noemt daarbij het ‘broze overleg' dat gaande is met de ondernemers. Bovendien zal de uitgaansgelegenheid op Overstad altijd gerealiseerd moeten worden in combinatie met andere projecten, woningen bijvoorbeeld. In de Westrand kan een disco zelfstandig staan.

Beide plekken zijn onderzocht op een scala van punten zoals bereikbaarheid, parkeren, openbaar vervoer, nabijheid van woningbouw.

Het college gaat uit van een uitgaanscentrum voor 1500 mensen. Dat aantal komt tot stand door 'Fingerspitzengefuhl', zegt Van Vliet. "Het moet geen discotheek worden die uit de hele regio publiek trekt. Anderzijds moet er een basis zijn waarop een ondernemer het kan exploiteren. Zo komen we op 1500 mensen. Dat biedt tenminste een basis. Ook al zeggen sommigen dat het daarmee ook niet lukt."

Het voorstel wordt eerst door de commissie stedelijke ontwikkeling behandeld, dan door de gemeenteraad. Vervolgens is het wachten op een ondernemer die het wil doen. Als die er is, zal met buurten overlegd worden over de inpassing.


ReK <oktober 2003>

<nieuws>