College legt locatiekeuze discotheek voor aan de raad

[09/10/03 College legt locatiekeuze discotheek voor aan de raad]

Alkmaar 9 oktober 2003

Het college van B&W heeft de notitie 'locatiekeuze discotheek' vastgesteld. In het collegeprogramma 2002-2006 werd de besluitvorming over de locatiekeuze vastgelegd. In de notitie vergelijkt het college twee mogelijke locaties, Overstad en de westrand van Alkmaar. Hoewel in het collegeprogramma nog een voorkeur werd uitgesproken voor de locatie Overstad, heeft het college nu een voorkeur voor een locatie aan de westrand op basis van de mogelijkheid daar een voorziening voor 1.500 bezoekers te realiseren.

De discussie over de mogelijke vestiging van een discotheek in Alkmaar is al jaren gaande. In het collegeprogramma 2002-2006 hebben de collegepartijen vastgelegd dat besluitvorming over de vestigingsmogelijkheden van een discotheek op Overstad voorbereid moest worden. Mocht dit niet lukken dan diende er een alternatieve locatie aangewezen te worden.

Het college heeft besloten de voor- en nadelen van de locatie Overstad te onderzoeken, maar tegelijkertijd een tweede gebied mee te nemen in dit onderzoek. Hierbij is de keuze gevallen op de westrand, vanwege de beschikbare ruimte, maar ook omdat vanuit de markt interesse is getoond voor verschillende locaties in dit gebied.

Op basis van diverse criteria is een vergelijking gemaakt tussen de beide locaties. Voorbeelden van de criteria zijn de relaties met gemeentelijk beleid, bereikbaarheid, parkeren, openbaar vervoer, nabijheid woningbouw en de bijdrage aan de (economische) ontwikkeling van Alkmaar.

Op de westrand zijn verschillende locaties voor een discotheek beschikbaar en past een dergelijke voorziening bij de huidige grootschalige recreatieve voorzieningen. Bovendien is het ontbreken van woningen in de nabijheid van de verschillende locaties in de westrand een belangrijk pluspunt.

In de afweging van het college is ook meegenomen dat het maatschappelijk draagvlak voor een discotheek in Overstad niet groot is en dat het realiseren van een discotheek in Overstad afhankelijk zou zijn van de totale ontwikkelingen in dit gebied. Op een locatie aan de westrand kan een discotheek zelfstandig gerealiseerd worden.

De locatiekeuze wordt ter bespreking voorgelegd aan de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer en vervolgens aan de gemeenteraad. Na besluitvorming worden concrete initiatieven van marktpartijen afgewacht. Op dat moment zal overleg met de betrokken buurten worden gevoerd over de inpassing.


ReK <oktober 2003>

<nieuws>