Provincie vaag over woningbouw Westvleugel

[Noord Hollands Dagblad, november 2003]

VAN ONZE VERSLAGGEVER

ALKMAAR -Woningen bouwen ten noorden van Daalmeer staat niet meer in het onlangs gepresenteerde streekplan. Dat was een misverstand, liet de provincie eerder al weten. De provincie geeft verder nog steeds weinig duidelijkheid over de mogelijkheden in de Westvleugel. Woningbouw kan niet, dat is duidelijk. Maar wat dan wel. De gemeente Alkmaar denkt aan een groot sportcomplex. En een discotheek.

GS constateert dat er in de regio nog ruime uitbreidingsmogelijkheden zijn in de meeste gemeenten, maar niet binnen de gemeentegrenzen van Alkmaar. Maar dit betekent niet dat er niet is te bouwen. Dat kan via herstructurering, verdichting en de transformatie van binnenstedelijke terreinen tot gemengde woonwerkgebieden. De nota spreekt nog steeds van 5000 woningen die in de bestaande stad zijn te bouwen.

Studentenstad

Verder stelt GS dat Alkmaar zich meer kan manifesteren als studentenstad in Noord-Holland. De stationslocaties in bet HAL-gebied zouden geschikt zijn Voor concentraties van kantoren en voorzieningen.

Als grote woningbouwlocaties in de regio blijft GS inzetten op De Draai en 't Kruis in Heerhugowaard. Hoewel de gemeente Heerhugowaard twijfels beeft over de haalbaarheid van verplaatsing van de glastuinbouw van 't Kruis naar elders. Verder is bet de bedoeling dat Langedijk-West wordt ontwikkeld, aansluitend op bet Geestmerambacht.

Er komen drie grote regionale bedrijventerreinen. Een daarvan is de Boekelermeer. Opvallend is dat GS aangeeft dat er niet ten zuiden van de kanaalkade mag worden gebouwd. In de vorige versie van het ontwikkelingsbeeld leek het erop alsof de provincie bereid was verder naar het zuiden te gaan. Ook zullen de terreinen De Vork (Heerhugowaard) en Breekland (Langedijk) meer ruimte krijgen


ReK <november 2003>

<nieuws>