Bouwer stad van de Zon is fel tegen disco

[Noord Hollands Dagblad, 25 november 2003] 

VAN ONZE VERSLAGGEEFSTER

HEERHUGOWAARD -Ontwikkeling- en exploitatiemaatschappij Hallokaties, die woningen bouwt in de Heerhugowaardse wijk Stad van de Zon, reageert boos op het plan van de gemeente om in het recreatiegebied van Heerhugowaard-Zuid een multifunctioneel muziekcentrum te bouwen.

De maatschappij maakt ernstig bezwaar omdat de Waerdse Tempel op tweehonderd meter van de dichtstbijzijnde nieuwbouw is gepland. De bouwmaatschappij vreest dat de Tempel ernstige overlast gaat opleveren voor de bewoners.
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard denken juist dat de Waerdse Tempel op voldoende afstand ligt van de woonbebouwing.
Bovendien, zo hebben zij Hallokaties meegedeeld, staat het bestemmingsplan de komst van het muziekcentrum niet in de weg. De Heerhugowaardse politici delen dat standpunt, zo blijkt uit een recente commissievergadering. Hallokaties heeft een duidelijk andere mening. De bouwer hikt aan tegen de omvang (1500 vierkante meter) van de discotheek. C. Komen van Hallokaties noemt het in een brief aan de gemeente 'onbegrijpelijk' dat de gemeente een grootschalige horecagelegenheid met tussen de duizend en tweeduizend bezoekers op deze plek toestaat.

Overdreven

De multiculturele waarde van de Waerdse Tempel wordt volgens hem zeer overdreven: "Hoezeer in alle beschrijvingen de term ook wordt gemeden, wij concluderen dat het gaat om een grootschalige discotheek. De disco is de kurk waarop een en ander zal moeten drijven."

Overlast

Misschien dat het gebouw de geluidsoverlast van binnenuit kan beperken, zegt Hallokaties, maar het komende en gaande verkeer zal ongetwijfeld veel overlast opleveren. Vooral omdat de disco komt naast een grote waterplas, het belangrijkste onderdeel van het recreatiegebied Heerhugowaard-Zuid. Geluid wordt door het water extra gedragen. Ook is de bouwer bang dat de ondernemer toestemming zal krijgen om tot zes uur 's morgens open te zijn. Over de sluitingstijd is overigens nog geen besluit genomen.

De gemeente komt met dit plan juist in een periode dat de verkoop van woningen in Stad van de Zon extra gestimuleerd zou moeten worden. Hallokaties ervaart het discoplan als een 'negatief signaal'. Burgemeester en wethouders blijven van mening dat een verantwoorde plek is gekozen voor de Waerdse Tempel. De vestiging zou niet botsen met de Woningbouw. Bovendien stellen ze dat de ontwikkeling van een nieuwe wijk annex recreatiegebied meer behelst dan woningbouw alleen.

De gemeente wil bovendien dat Hallokaties de komst van de discotheek niet gaat verbloemen en aspirantkopers correct informeert.

Ontwerp voor de nu al omstreden discotheek 'De Waerdse tempel' die bij het strand van het nieuwe recreatiegebied moet verrijzen. Archieffoto


ReK <november 2003>

<nieuws>