Multifunctioneel of niet, 't blijft de vraag

[Noord Hollands Dagblad, 4 november 2003]

VAN ONZE VERSLAGGEVER

ALKMAAR -Het politieke spel rond de disco in Alkmaar neemt bijna kolderieke vormen aan. De gemeenteraad nam gisteren een motie aan om 'multifunctionaliteit' niet te laten gelden als een voorwaarde voor een nieuwe discotheek in de Westrand.

Dat de gedroomde disco, waar al jaren over gepraat wordt, multifunctioneel moet zijn, is een voorwaarde waar de PvdA panisch aan vasthoudt. Het is een eis die na veel inspraak tot stand kwam, zegt die partij, dat moet je respecteren. Maar twee weken geleden voelde wethouder C. van Vliet er bar weinig voor om een potentiŽle horeca-exploitant daartoe te dwingen. Tot woede van de PvdA.

Maandagavond kwam Van Vliet hier op terug. De voorwaarde zal in gesprekken met gegadigden ter sprake komen, beloofde bij. Maar dat pikt een ander deel van de raad weer niet. De 'draai' van de wethouder bevreemdde gisteren diverse fracties. Leefbaar Alkmaar noemde de eis van een multifunctionele disco 'betuttelend'. Het CDA sprak van een 'belemmering' en volgens OP A gaat bet college op de stoel van de ondernemer zit ten. Ze steunden de motie van de VVD; Wordt Vervolgd.

Moties van CDA en PvdA over bet project Helpende Hand in de Wijk bleven boven de markt zweven. Volgende week wordt duidelijk of de Tweede Kamer toch nog een bedrag overheeft voor het Alkmaarse project, waarin probleemgezinnen door intensieve begeleiding geholpen worden. Met de provincie zijn woensdag afspraken gemaakt over financiering en organisatie.

Verantwoordelijk wethouder H. Eggermont botste gisteren hard met CDA'er A. Douma, nadat de laatste suggereerde dat Eggermont niet goed gelobbyd heeft in Den Haag. De wethouder kon zijn woede nauwelijks bedwingen. "Niet de goede lobby", verzachtte Douma het even later. Maar het moeizame grapje dat Eggermont er uit wist te persen - 'Sinterklaas zal u straffen' - sprak boekdelen.


ReK <november 2003>

<nieuws>