Wethouder wil vaart zetten achter disco

[Noord Hollands Dagblad, 21 november 2003]

VAN ONZE VERSLAGGEVER

ALKMAAR '- "Ik ga grote baast maken. De energie die velen in de disco hebben gestoken, moet beloond worden." De belofte is van wethouder C. van Vliet. Het 'Dossier Disco' mag zich niet jaren gaan voortslepen, zegt hij. Maar nu de politiek gekozen beeft voor een plek, de Westrand, is bet aan gegadigden om zich te melden.

Ziedaar de oproep van de wethouder. Zelf heeft hij zes, zeven belangstellenden gesproken. Ter illustratie leest Van Vliet een e-mailtje voor van een belangstellende die de mogelijkheden wil aftasten. De ambtelijk projectmanager voor de disco, J. Dekkers, heeft met nog wel meer mensen contact gehad. En er zijn er die vanaf bet begin hun ideeŽn aan de grote klok hebben gehangen. Van Vliet: "Ik verwacht dat ze met uitgewerkte plannen komen."

De wethouder gaat de plannen op een rijtje zetten en afmeten aan een tiental criteria. Initiatiefnemers moeten met de billen bloot: niet financieel, wel met de inhoud van hun ideeŽn. Betrokkenen - de politiek, maar ook wijkbewoners van De Hoef en de jongerenraad - kunnen dan hun mening geven. Van Vliet denkt aan een 'platform', misschien een officiŽle begeleidingsgroep. "Maar het is de gemeenteraad die beslist over de plek, de inhoud, de voorwaarden."

Die voorwaarden leverden de afgelopen weken nog pittige politieke discussies op. Met als uitkomst dat de gemeente niet zal eisen dat de disco 'multifunctioneel' wordt. Het leek vooral een kat van de raadsmeerderheid richting PvdA, die zich flink met de disco heeft geprofileerd. De partij bedacht de 'disco-denktank'.

Van Vliet zegt dat hij het verslag van de denktank toch meeneemt, als 'praatstuk'. "Want het zit verduiveld goed in elkaar. Maar de ruimte die de raad geeft, is bekend. De gemeente zal ook geen subsidie geven en neemt niet deel in de exploitatie van een discotheek."

Toch verwacht Van Vliet dat gekozen zal worden voor een plan waarin diversiteit zit. "Het zou toch prachtig zijn als je er oefenruimte voor bandjes kunt realiseren. Zo zijn er meer dingen die er prima in zouden passen. Ik denk ook niet dat een discotheek die alleen op vrijdag- en zaterdagavond opent haalbaar is."

Burgemeester en wethouders hebben het aantal bezoekers op 1500 gezet. "Als een ondernemer meer wil, dan zal hij moeten aantonen dat een groter aantal nodig is. Wij zu11en desnoods extern advies vragen om te zien of dat klopt. Maar een discotheek voor drieduizend mensen, zover gaan we niet. Dat is niet meer voor Alkmaar alleen."

Een exacte plek in de Westrand is niet aangewezen. De gemeente heeft er verschi11ende percelen. Maar ook de lap grond waar vroeger Claus Partyhouse stond, ligt nog braak. In januari wordt met de provincie gesproken over de bouw van een disco in de Westrand. Voorlopig ligt er alleen een ambtelijke toezegging dat dit kan.


De westrand zou als OPTIE meegenomen worden maar is blijkbaar, zonder de mening te vragen van de omwonenden, voor de wethouder DEFINITIEF. 
Inspraak is er niet: het is de gemeente die beslist WAAR de disco komt en welke VOORWAARDEN er komen voor een discotheek. Waar mogen de bewoners nog wel over meepraten in hun eigen wijk? De kleur van het gebouw?

ReK <november 2003>

<nieuws>