Disco

[Noord Hollands Dagblad, 4 december 2003]

Mijnheer Beltman schrijft in zijn brief over de disco dat er in Alkmaar west allemaal bescheiden mensen wonen (in andere wijken niet?) en er niemand is die voor deze mensen in de bres springt. Wat zielig!! Maar mijnheer waarom hebben wij u nooit gezien en/of gehoord bij de open denktank discussies? Was het een te ver van mijn bed show? Nu er in goed overleg een redelijke locatie is gevonden, beter kan altijd, begint u te piepen. Onze jeugd heeft nu eindelijk eens recht op hun disco! Bezwaren zul1en er altijd zijn, maar al1es is toch beter aan de westrand dan nabij een woonwijk

K. DUMOULIN Alkmaar 


Onnodig mee te delen dat geen van bewonersorganisaties actief betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de keuze voor de westrand. Sterker nog, dit was ook niet nodig daar de provincie Noord-Holland altijd gezegd heeft dat een discotheek in de westrand uit planologisch oogpunt niet mag.

ReK <december 2003>

<nieuws>