LA tegen disco in de westrand

Zie bijgaande artikelen

Steun uit onverwachte hoek!


LA.jpg (7603 bytes)

Aan het college van burgemeester en wethouders en de fracties van OPA, PvdA en CDA                                                                                   Alkmaar, 4 december 2003

Geacht college,

Leefbaar Alkmaar doet een dringend beroep op het college van OPA, PvdA en CDA om de vestiging van een grote discotheek aan de Olympiaweg te heroverwegen.

Nu de rechter verboden heeft dat er winkels bij het nieuw te bouwen AZ-stadion mogen komen, is er een uitgelezen mogelijkheid om bij het stadion uitgaansgelegenheden, zoals een grote disco, te realiseren.

De fractie van Leefbaar Alkmaar heeft met juristen gesproken over de kansen van de gemeente in het hoger beroep tegen het verbod op winkels bij het stadion. Daaruit blijkt dat de gemeente vrij kansloos is. Wij moeten helaas constateren dat de gemeente de laatste tijd alle belangrijke juridische procedures verliest.

Dat de gemeente het onderspit delft, hoeft echter helemaal niet erg te zijn. Pak die kans om bij het stadion een grote discotheek neer te zetten. Er is voldoende parkeergelegenheid, de plaats is goed bereikbaar, vanuit het oogpunt van veiligheid is het een ideale plek. Allemaal voordelen, grijp ze!

Leefbaar Alkmaar heeft altijd gepleit voor de vestiging van een grote discotheek bij het Kooimeerplein. Dat stond ook in ons verkiezingsprogramma te lezen. Een fantastisch stadion en daarbij een discotheek voor de Alkmaarse jeugd, dat zou samen een geweldige entree van Alkmaar kunnen zijn. Bij de laatste algemene beschouwingen hebben we kunnen horen dat ook GroenLinks achter dit standpunt van Leefbaar Alkmaar staat.

Het gedraai van OPA en PvdA omtrent de plek van de discotheek levert alleen maar heel veel irritatie op. Eerst wilde de PvdA de disco bij de Hoornsevaart. Vervolgens moest en zou de discotheek op Overstad komen, vond OPA. Genoemd werden het Vegro-terrein en de begane grond van het stadskantoor. PvdA en CDA gingen bij de college-onderhandelingen mee met het standpunt van OPA. Pas toen dat veel verzet uit Overstad en de Huiswaard opleverde, kwam de Olympiaweg in beeld als plek voor de disco. Zo makkelijk als OPA, PvdA en CDA aanvankelijk voor Overstad hadden gekozen, zo makkelijk werd nu de Olympiaweg omarmd. En ook nu weer levert die locatie bezwaren op, nu uit Alkmaar West. We constateren dat OPA, PvdA en CDA een zwalkend beleid voeren ten aanzien van de vestiging van een discotheek.

Leefbaar Alkmaar roept het college op om de vestiging van een discotheek bij het Kooimeerplein nu eens serieus te onderzoeken. De huidige ingeslagen weg is een doodlopende. Winkels bij het stadion blijken onhaalbaar en tegen de discotheek in West zal een stroom bezwaren ontstaan. Doorgaan op deze weg zal ertoe leiden dat er in 2010 nog steeds geen nieuw stadion zal zijn en ook geen discotheek. Ga van deze weg af en werk aan een fantastische entree van Alkmaar, met een nieuw stadion en een prachtige, veilige discotheek.

De fractie van Leefbaar Alkmaar dringt er bij het college sterk op aan om in gesprek te gaan met AZ met de achterliggende gedachte om af te zien van het hoger beroep en uitgaansgelegenheden te creeren bij het nieuwe AZ-stadion. Bij uitgaansgelegenheden denken wij niet alleen aan aan discotheek, maar ook bijvoorbeeld aan een bowlingbaan. De winkels in het omstreden KooimeerPlaza-plan kunnen verdwijnen. Daarmee wordt de Alkmaarse binnenstad niet blijvend ontwricht en de recreerende Alkmaarders kunnen bij KooimeerPlaza aan hun trekken komen: voor de sportliefhebbers komt er een fraai stadion en de jeugd krijgt eindelijk zijn discotheek.

 

Hoogachtend,

 

De fractie van Leefbaar Alkmaar


Leefbaar Alkmaar vindt Kooimeerplaza disco-oplossing

[Noord Hollands Dagblad, 5 december 2003]

ALKMAAR -Onvermoeibaar blijft Leefbaar Alkmaar proberen om een discotheek bij Kooimeerplaza te krijgen. Voor de zoveelste keer probeert de partij de collega's in de raad ervan te overtuigen dat het de beste plek is.

Dit keer meent LA een ijzersterk argument in handen te hebben. In een brief aan de collegepartijen wijst de partij op de recente nederlaag die de gemeente leed voor de rechtbank. Die schorste andermaal de bouwvergunning voor het nieuwe stadioncomplex: op deze manier kun je er geen winkels neerzetten, zei de rechter.

"We hebben met juristen gesproken over de kansen van de gemeente in het hoger beroep tegen het verbod op winkels bij het stadion. Daaruit blijkt dat de gemeente vrij kansloos is."

Maak dan van de nood een deugd en zet naast het stadion een grote discotheek neer, vindt LA. Maak er meteen een uitgaanscentrum van met bijvoorbeeld een bowlingbaan.
Tot nu toe voelde AZ-voorzitter Dirk Scheringa daar niks voor.


ReK <december 2003>

<nieuws>