Alkmaar-West wil overleg met de gemeente

De plotselinge, schijnbaar onomkeerbare, keuze van de politiek voor een megadiscotheek in de Westrand blijft de gemoederen in Alkmaar West bezighouden.

Aan de perikelen rond de discotheek heeft de pers, De Alkmaarse Courant / Noord Hollands Dagblad, op 9 december 2003 hier wederom aandacht aan besteed. Naar aanleiding van dit stuk heeft Radio Noord-Holland onze voorzitter op dinsdagochtend 9 december 2003 geïnterviewd. Dit interview is uitgezonden op dinsdag 9 december 2003 om 12:20.

Beschonken verhuizingen

Het gevaar is dat er honderden discogangers na sluiting van de kroegen in de binnenstad dwars door Alkmaar West moeten, toch al een overbelaste buurt, om de disco te bezoeken. En dat dit ritueel zich na zessen 's ochtends nogmaals, in omgekeerde volgorde, herhaalt. En dat meerdere keren per week!
De ervaring leert dat het merendeel van de kroeggangers met drank op echt niet met de auto komen wat leidt tot beschonken mensen die per scooter, fiets of brommer DWARS DOOR de woonwijken gaan met alle gevolgen van dien.
Ik moet er niet aan denken dat er oponthoud ontstaat in Shopping Centre De Hoef of dat er discogangers ‘stranden’ in speeltuintjes of voortuinen...

Politiek

Ook de politiek, Leefbaar Alkmaar en Groen Links, is fel tegen een mega-discotheek in het stiltegebied De Westrand.
Leefbaar Alkmaar, Groen Links en de VVD menen dat Kooimeer Plaza een betere plek is voor een grote discotheek.

De rechter heeft verboden dat er winkels bij het nieuwe stadion komen. De vestiging van een discotheek aldaar zou een einde kunnen maken aan het touwtrekken tussen AZ en de Alkmaarse middenstand (LA).

 

Wat vind U ervan?

Geef uw mening: Disco.Westrand@Tiscali.nl !

De meningen zullen begin februari 2004 middels en petitie aangeboden worden aan de wethouder.


Nogmaals plek discotheek overwegen

[Noord Hollands Dagblad, 9 december 2003]

VAN ONZE VERSLAGGEVER .

ALKMAAR -De politiek moet nogmaals de voors en tegens van de verschil1ende discolocaties afwegen. Dit zegt Rens Kleverlaan, voorzitter van buurtoverleg De Hoef 'Geestmolen' naar aanleiding van de discussie over de discotheek. De politiek heeft besloten dat de Olympiaweg, het gebied waar ook het wielerstadion staat, de geschikte plek is voor een disco. Het buurtoverleg voelt zich vreselijk gepasseerd.

Dat de wethouder belooft dat de wijk alsnog kan meepraten over de randvoorwaarden voor de discotheek -sluitingstijd, veiligheid -is niet voldoende. Er zal een nieuwe afweging gemaakt moeten worden tussen de verschil1ende locaties. Maar dan met de inbreng vanuit De Hoef, zeggen Kleverlaan en Renate Heijstra, die een werkgroep leidt over de 'kwestie' disco. 
Want boe is het nu gegaan: de politiek schrapte de discolocatie Overstad, omdat het verzet daar zo groot zou zijn. In die wijk werden handtekeningen ingezameld. Maar hoe groot de bezwaren in De Hoef zijn, daar
heeft niemand naar getaald, vinden ze bij het buurtoverleg.

Ook die buurt had mee kunnen praten in de discodenktank, waarin Huiswaard duidelijk van zich heeft laten horen. Waarom is dat niet gebeurd? Omdat, zegt Heijstra, De Hoef in de veronderstelling was dat de Westvleugel geen optie is. De provincie heef steeds gezegd dat ze het niet zullen toestaan. Dat dit nu plotseling anders ligt, hadden ze niet kunnen bedenken, zegt Heijstra. Een uitnodiging voor de denktank hebben ze nooit gehad.

"Maar we hebben evenveel recht van spreken als bewoners van Huiswaard", vindt Kleverlaan.

Tunneltje

Het buurtoverleg vreest overlast als na sluiting van de kroegen in de binnenstad een stroom ontstaat richting discotheek, die tot een later uur open zal zijn Vervolgens is een stroom discogangers te verwachten die zich na sluitingstijd een weg baant door de wijk. De voor de hand liggende route is volgens Heijstra de Terborchlaan, via bet winkelcentrum naar de Jan de Heemstraat waar bet fietstunneltje naar de Fritz Conijnlaan gaat. Een tunneltje dat toch al niet goed bekend staat, meent Heijstra.

Een andere mogelijkheid is dat het discopubliek lopend, fietsend of brommend het tunneltje bij het Willem Blaeucollege neemt. In dat geval heeft het Rembrandtkwartier er de overlast van.

Het is dan ook niet zo, vindt het buurtoverleg dat De Hoef geen recht van spreken zou hebben omdat de discolocatie buiten de stad ligt.

Ze omarmen het idee van Leefbaar Alkmaar en Groen-Links om een discotheek bij Kooimeerplaza een plek te geven. Daar hoeven discogangers niet door een woonwijk, kunnen ze weg langs hoofdwegen, zoals de Vondelstraat.
Het buurtoverleg wil graag met wethouder C. van Vliet om tafel, maar dan wel om te praten over een nieuwe afweging.

“We voelen ons gepasseerd. Kijk hoeveel voorzieningen deze wijk al heeft. Ze denken: als het elders niet lukt, dan maar in Alkmaar-West. Dat is de indruk die we hebben.”


ReK <december 2003>

<nieuws>