‘Besluit invulling westrand nemen’

[Noord Hollands Dagblad, 27 november 2003]

VAN ONZE VERSLAGGEVER

ALKMAAR -Welke invulling moet de westrand van Alkmaar krijgen gelet op toekomstige ontwikkelingen van de stad? Een ding staat vast: grootschalige woningbouw komt er niet. Maar wat dan wel? Het college van Alkmaar wil daar duidelijkheid over hebben.

Eenieder die dacht dat het nu wel afgelopen was met de westrand komt bedrogen uit. Had het college er immers niet voor gekozen een groene streep te trekken. Inderdaad, die keuze staat nog altijd als een paal boven water, maar dat betekent nog niet dat het gebied af is , betoogde wethouder C. van Vliet gisteren.De samenleving is continu in verandering. Door bevolkingsgroei bijvoorbeeld die om meer woningen, recreatieve voorzieningen en infrastructurele aanpassingen vraagt. Wat doe je dan als bestuurder? Daarbij ook gelet op eisen die de provincie aan plannen stelt en de wensen van landschapsbeheerders.

Waan van de dag

Dan moeten er plannen worden ontwikkeld die voorbij gaan aan de waan van de dag, richting geven aan lange termijn ontwikkelingen, aldus bet college. Nu helderheid ontbreekt is er te weinig greep op de ontwikkeling van het gebied. Van Vliet zei gisteren dat de provincie bij bouwaanvragen in de westrand een verklaring van geen bezwaar afgeeft omdat een totaalbeeld voor het gebied ontbreekt.

Randweg overkappen

Daarbij rijst in onderhavig geval bijvoorbeeld de vraag of de "westelijke randweg de grens van:Alkmaar is of dat de gemeente best iets verder mag gaan. Misschien is de randweg te verdiepen of te overkappen bijvoorbeeld waardoor er de kans bestaat om de stad en wat er aan gene zijde van de weg staat, beter op elkaar te laten aansluiten.

De westrand kan bijvoorbeeld een uitstekende plek blijken te zijn voor een disco, een bioscoop, sportcomplexen met een doorgetrokken Huiswaarderweg. Hoe dan ook, het accent zou komen te 1iggen op versterking van bestaande bebouwing, aldus de wethouder.

Bij de discussie wil de gemeente alle partijen betrekken die er iets mee te maken hebben. Inclusief de gemeenten Heiloo en Bergen die aan de westrand grenzen. Van Vliet: "Het wordt tijd dat Alkmaar laat weten wat ze er van vindt!'


Zowel de bewonersorganisaties als de omliggende gemeenten zijn tegen bebouwing van de westrand. Het is vreemd te horen dat de Provincie, die eerder aangegeven heeft dat grootschalige bebouwing niet mag, akkoord gaat met bouwaanvragen.
De komende jaren zal Alkmaar qua inwoners nog licht groeien waarna het aantal bewoners gaat afnemen. Waar komt die bouwwoede van de wethouder toch vandaan? Heeft hij soms aandelen in de bouwfondsen?

Dat de wethouder er alles aan wil doen om de westrand te bebouwen is duidelijk. Ook weet hij als geen ander hoe de betrokken partijen hierover denken zoals de bewoners, Animo en de omliggende gemeenten. Deze zijn allen fel tegen bebouwing en uitbreiding van de stad in dit stiltegebied. Herstructurering van wijken en voorkomen van instroom uit omliggende gemeenten door  woningbouw aldaar zijn veel betere wegen om te bewandelen.

Het wordt tijd dat de wethouder inderdaad VOORAF IN OVERLEG gaat met de betrokken partijen: ons standpunt is duidelijk en de bewonersverenigingen in West wachten zijn uitnodiging af.


ReK <december 2003>

<nieuws>