Comité Disco Westrand Nee!

houdt oprichtingsbijeenkomst

[Alkmaarse Weekblad, 21 januari 2004]

ALKMAAR -Het Comité Disco Westrand Nee! houdt donderdag 22 januari een bijeenkomst in bet Horizon College aan de Jan' de Heemstraat in Alkmaar.

De avond is in eerste instantie bedoeld om het comité op te richten, maar er wordt ook een presentatie gegeven met de titel 'disco en de westrand'. Bovendien komt er een spreker van Leefbaar Alkmaar aan het woord. Vooral leden van buurt-, wijk- en bewonersorganisaties zijn uitgenodigd. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot omstreeks 21.45 uur.

Een eerste inventarisatie onder de bewoners van Alkmaar-West heeft uitgewezen dat 80 procent van de bewoners voor een nieuwe discotheek in Alkmaar is. Maar 95 procent is tegen de locatie aan de westrand. Velen verwijzen naar de locatie Kooimeerplaza, dat zou de ideale plek voor een discotheek zijn.


ReK <januari 2004>

<nieuws>