Politiek wil behoudend omgaan met de Westrand

[Noord Hollands Dagblad, 16 januari 2004
VAN ONZE VERSLAGGEVER ALKMAAR –

De Westrand van Alkmaar moet een bestemmingsplan krijgen met een 'conserverend' karakter, dus wat toestaat wat er al is en echt niet veel meer. Het bleek zonneklaar, gisteren tijdens de commissie stedelijke ontwikkeling, waar gesproken werd over de aanzet voor een planologische visie op het gebied. Die moet leiden tot een bestemmingsplan.

 Maar van deze notitie alleen al hadden verschillende partijen de afgelopen weken de rillingen gekregen. GroenLinks en OPA meenden tussen de regels te lezen dat het college de mogelijkheid van woningbouwwil openhouden. Alsof niet duidelijk is dat geen enkele partij dat wenst.

Waar halen GroenLinks en OP A dat vandaan, vroegen gisteren verschi11ende co11ega's en ook wethouder ruimtelijke ontwikkeling C. van Vliet zich af. Woningbouw? Dat staat nergens en is ook niet de bedoeling. Bij aanvang van de discussie was de wethouder er duidelijk door geprikkeld, maar op het einde leek er toch grote consensus te zijn over het uitgangspunt: wat groen is in de Westrand moet groen blijven. 

Dat er dan toch lastige vragen blijven liggen, probeerde Van Vliet de raadsfracties onder de neus te wrijven. Want betekent het ook dat je afziet van het doortrekken van de Huiswaarderweg naar de Bergerweg. Het is een oude wens van Alkmaar. En als je zegt dat je niks nieuws wilt, zoals sommigen doen, waar is dan een plek voor een discotheek? 

Een bestemmingsplan is hoe dan ook nodig, benadrukte Van Vliet. Nu is helemaal niks mogelijk, omdat de gemeente geen actueel bestemmingsplan heeft voor het gebied. 

PvdA'er J. Jansen pleitte ervoor om de Westrand -feitelijk de hele strook ten westen van de randweg -op te delen in verschillende stukken. Want slechts een deel is groen. Er ligt ook een kantorenpark, er staan grote sportvoorzieningen en dat is allemaal 'Westrand', "Zeggen dat 'niks kan' is te simpel, Maar wat betreft het groen moet een keiharde rode grens getrokken worden," 

Jansen pleitte ook voor discussie. Hoe moet het verder met de volkstuinen, bijvoorbeeld. Over die voorzieningen moet je praten, vindt PvdA, die al1e betrokkenen in februari uitnodigt voor een workshop.

Hockeyclub

Ook CDA'er Douma onderschreef dat je erover zult moeten praten, want er staan nu eenmaal ontwikkelingen op til. De busbaan komt te lopen over de Olympiaweg, de hockeyclub wil zijn gebouw vervangen, de camping wil uitbreiden, mogelijk vertrekt de hogeschool. 

Als enige liet Douma zich uit over de mogelijkheid een nieuw sportcomplex in de Westrand aan te leggen. "Wij hebben geen behoefte aan verplaatsing van sportvelden uit de wijken."  

Wethouder Van Vliet verweet OP A dat deze het zich er gemakkelijk vanaf maakte door enkel te zeggen dat de Westrand groen moet blijven. "Ik kan hier niets mee." En hij stoorde zich eraan dat fracties vooral hem bestookten, in plaats van met el kaar te bediscussiëren wat nu wel en niet moet kunnen in het gebied. Desondanks gaat wethouder gaat nu aan de slag om een 'conserverend' bestemmingsplan te maken


MvV <februari 2004>

<nieuws>