Geen woningen, dan ook geen disco!

Veel vaagheid rond gebied Westrand

Welke plannen heeft de provincie met het gebied Westrand Alkmaar en met name met de door de gemeente Alkmaar geprefereerde locatie voor een mega-discotheek? Het antwoord blijft voorlopig vaag. Er zijn veel tegenstrijdigheden.

Wethouder Cor van Vliet, die per se een discotheek in de Westrand wil, verklaarde op 27 november 2003 in de Alkmaarsche Courant, dat de provincie bij bouwaanvragen in de Westrand een verklaring van geen bezwaar afgeeft omdat een totaalbeeld van het gebied ontbreekt. Van Vliet voegde er aan toe dat hij de Westrand een uitstekende plek vindt voor niet alleen een disco, maar ook voor een bioscoop en sportcomplexen.

Offensief van milieubeweging

Het is tijd om een duik in de geschiedenis te nemen.

Op 22 mei 2001 demonstreerden buurt- en wijkorganisaties, milieugroeperingen en scholieren tegen opoffering van de Westrand aan woning-, bedrijfs- of wegenbouw. Zij kwamen in het kader van de actie ‘De Groene Grens’ bijeen in de Robonsbospolder, middenin het land dat Egmondse monniken in de middeleeuwen drooglegden.

Paul de Wildt van Milieudefensie gaf bij die gelegenheid te kennen, dat het Alkmaarse college de noodzaak van bebouwing rond de Westrand met cijfers kon onderbouwen, maar dat je, als je zegt: kom maar op met dat rapport, het rapport vervolgens niet krijgt. De Wildt betoogde voorts: ‘De sterke gemeente Bergen is tegen bebouwing, en er zijn signalen dat de stemming binnen de provincie evenmin voor is’.

Het protest was mede een aanklacht tegen de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, die te weinig bescherming van de Westrand zou bieden.

Groen Links heeft zich van meet af aan tegen bebouwing van de Westrand verklaard. Door dit standpunt kwam de fractie in 1998 zelfs in de oppositiebanken terecht.

Hart voor Egmond

Nog een stukje geschiedenis: 1997. In april van dat jaar kantte de stichting Hart voor Egmond zich faliekant tegen de bouw van zesduizend woningen ten westen van Alkmaar op Egmonds grondgebied. ‘Niet een stukje, maar de totale Egmondermeer zal onherkenbaar veranderen’, aldus Hart voor Egmond. De organisatie refereerde aan een uitspraak van de stedenbouwkundige T. Ruimschotel, dat je met een paar verkeerde locaties een heel gebied naar de filistijnen helpt. ‘De consequenties van op zich kleine ingrepen zijn vaak buitenproportioneel. Een sprong over de snelweg heeft een enorme impact’.

Belangrijk weidevogelgebied

Citaat van Hart voor Egmond uit de Alkmaarsche Courant van 5 april 1997: ‘Behalve visuele redenen zijn er meer argumenten om de locatie af te wijzen. De Geestmolenpolder, direct ten zuiden van de Alkmaarse wijk De Hoef, en het aangrenzende deel van de Visscherijpolder zijn volgens de provincie een belangrijk weidevogelgebied’.

Woningbouw geschrapt

Citaat uit de Alkmaarsche Courant van 22 september 2001: ‘Politiek gezien lijkt er steeds minder draagvlak te zijn voor bouwen in het buitengebied, en dan gaat het voornamelijk over de Westvleugel’.

Uit de Alkmaarsche Courant van 7 en 8 november 2001 bleek dat Westvleugel, het gebied tussen de Martin Luther Kingweg, de Hoeverweg en de Bergerweg, door het college van b en w definitief geschrapt is als woningbouwlocatie. Op dat moment koesterde het college, met name de wethouders Van Vliet en Eggermont, het voornemen in dit gebied sportcomplexen te vestigen. Op het huidige terrein van onder andere Alcmaria Victrix aan de Terborchlaan zou dan woningbouw kunnen worden gepleegd. Alcmaria Victrix, in de afgelopen twintig jaar al vier keer eerder geconfronteerd met dergelijke hersenspinsels, stond niet te trappelen van blijdschap.

Eerder in 2001 heeft gedeputeerde H. Meijdam nog gezegd, dat hij niet op voorhand woningbouw in de Westvleugel wilde uitsluiten. Hij zei dit ik het kader van het nieuwe streekplan 2005-2015. Op hetzelfde moment kon wethouder Van Vliet nog de uitlating doen: ‘Theoretisch is de Westvleugel een bouwlocatie’. Van woningbouw in dit groengebied is intussen, zoals gezegd, gelukkig afgezien. In september 2001 gaf Leefbaar Alkmaar een voorzet door te verklaren dat bebouwing in het groene gebied aan de rand van Alkmaar achterwege moet blijven. Ook de PvdA wilde, zo bleek in oktober 2001 uit het verkiezingsprogramma, de hele Westvleugel groen houden. De Onafhankelijke Partij Alkmaar wil eveneens geen bebouwing in dit gebied.

Het ligt voor de hand, de lijn door te trekken. Geen woningbouw in  de Westrand, dan óók geen disco. Hoe gemakkelijk een groen gebied verkwanseld wordt, zien we al overduidelijk tussen Alkmaar en Bergen: nog even en het kunstenaarsdorp is een wijk van Alkmaar. Dus: géén disco, géén bioscoop, dat is de stelling die bij uiteenlopende groeperingen leeft.


ReK <december 2003>

<nieuws>