Alkmaarders laten stem horen: 
Westrand moet groen blijven!

[Alkmaars Nieuwsblad, 14 januari 2004]

ALKMAAR - Afgelopen zaterdag stond de Alkmaarse SP weer met de tot de stembus gepromoveerde vuilnisbakken en tomatensponzen klaar voor mensen die naar de stad waren gekomen. Wederom was ervoor gekozen te vragen naar de invulling van het gebied aan de westrand van Alkmaar.

Drie partijen uit de Alkmaarse gemeenteraad, OPA, D66 en GroenLinks hadden inmiddels in de krant laten zetten dat ze tegen verdere bebouwing in de Westrand zijn. De SP is het daar in principe mee eens, maar de partij wil weten wat de Alkmaarders zelf vinden. Daarom werd besloten dezelfde stelling als vorige keer te nemen maar hem om te keren en nogmaals voor te leggen aan de Alkmaarders.

Op de stelling ‘de Westrand bebouwen? ja/nee’ antwoorden drie mensen ja. 69 Anderen vonden van niet, wat nogmaals duidelijk aangaf dat een grote meerderheid van de inwoners van Alkmaar achter het groen blijven van de Westrand staat.

Oplossingen voor woningnoodproblemen zullen dan ook moeten worden gevonden binnen de huidige grenzen van de bebouwing en er zal beter gekeken moeten worden naar de invulling van herstructureringsgebieden zoals bij het station. Op 6 december heeft de Alkmaarder immers ook al middels een stemspons aangegeven daar liever woningbouw te zien dan kantoren.


ReK <jan 2004>

<nieuws>