Partijen in botsing over Westrand

 [Noordhollands Dagblad MAANDAG 16 FEBRUARI 2004]
VAN ONZE VERSLAGGEVER 

ALKMAAR -De Westrand blijft de (politieke) gemoederen bezighouden. De PvdA houdt morgen een middag over de vraag hoe het verder moet met dit gebied. De fracties van OPA en D66 vallen de PvdA hierover aan. Want, zeggen zij, de politiek heeft toch afgesproken dat er geen nieuwe ontwikkelingen mogen worden getolereerd in het gebied?

 De twee partijen lieten deze week weten dat zij wel een hoorzitting willen over de invu11ing van de stadsranden. Daaronder ook de Westrand, maar die hoorzitting wi11en zij niet eerder houden dan nadat het college zijn visie op de Westrand heeft afgerond. "Dan ligt er ten minste een duidelijk verhaal om over te praten. Want dit soort discussieheeft de neiging om alle kanten op te vliegen", stelt OPA-raadslid J. van der Rhee vast.

PvdA' er J. Jansen zegt de reactie van OPA en D66 kinderachtig te vinden. Zijn partij is er bepaald niet op uit de boel vol te bouwen. " Wij hebben heel duidelijk gemaakt dat in de Westrand een rode grens moet worden getrokken waarachter niet mag worden gebouwd." 

Jansen wijst er echter ook op dat de Westrand bestaat uit verschillende gebieden. Neem de Bergermeer met de hogeschool, die mogelijk vertrekt naar het stationsgebied. Er zal iets voor in de plaats komen en daarover moet je nadenken. Of de plek van (voormalig) Claus Partyhouse.Jansen: "Als er niks mag, blijft het de komende vijftig jaar zo liggen. Ook voor het groen laten van het gebied zul je een plan moeten hebben. Je kunt er een agrarisch natuurgebied van maken, maar als er geen boeren zijn die het beheren, zal het verwaarlozen." 

Discussie Daarover zal het dinsdagmiddag vanaf vier uur gaan in Koekenbier, en over sportvoorzieningen, recreatie, cultuur. Eerst met een inleiding en presentaties, dan vanaf 18.30 uur in werkgroepen om vanaf 21.30 uur een plenaire discussie met elkaar aan te gaan. Belangengroepen zijn uitgenodigd, raadsleden ook. Het initiatief ligt er al veellanger, zegt Jansen. Dat de avond nu pas plaatsheeft, heeft vooral te maken met de vele gebeurtenissen waarmee de PvdA de afgelopen maanden mee te kampen had, zoals het vertrek van belangrijke mensen en het overlijden van Joke Blom. 

Is de stelling van D66 en OPA 'geen nieuwe ontwikkelingen inde Westrand' inderdaad een beetje na´ef? Het valt niet te ontkennen dat er allerlei ontwikkelingen zijn, of je dat wilt of niet. Van der Rhee:"Een beetje na´ef  is ook wel mooi, dat houdt nog iets van idealisme overeind. Als er onderwerpen zijn waar a{spraken over zijn, moeten we daar over kunnen spreken." 

Voor OPA is zo'n onderwerp de verlengde Huiswaarderweg, die moet lopen vanaf de Martin Luther Kingweg door het weiland naar de Bergerweg. Dit is ook een oude wens van het Alkmaarse college van burgemeester en wethouders. 

De discussie die OPA en D66 willen, is breder dan alleen de Westrand. Het moet gaan over al1e randen van de stad en al1e Alkmaarders die daarover iets kwijt wil1en, moeten daarover meepraten. OPA bijvoorbeeld heeft al meerdere keren geopperd dat de noordwest kant van de Schermer wel1icht een bouwlocatie zou kunnen zijn. Want als je naar de Westrand kijkt, waarom kijkje dan niet naar de Schermer,was de achterliggende gedachte van OP A. De discussie zal ook moeten gaan over hoeveel Alkmaar nog wil groeien, zegt Van der Rhee. "Alkmaar zal daarover een keer keuzes moeten maken." 


MvV <februari 2004>

<nieuws>