PvdA –workshop: 'geen bebouwing in Westrand'

 [Alkmaarsche Courant, 18 februari 2004]
 VAN ONZE VERSLAGGEVER ROEL VAN LEEUWEN

ALKMAAR -De Westrand van Alkmaar moet groen blijven en verdere bebouwing aan die kant van de stad moet worden tegen gegaan. Echt verrassend waren de conclusies niet die gisteren na afloop van de door de PvdA in Alkmaar georganiseerde workshop konden worden getrokken, wel duidelijk.

 De bijeenkomst in restaurant Koekenbier was bedoeld om te komen tot een visie voor de Westrand. En met deze visie zal de PvdA -zo maakte raadslid (en voor deze avond discussieleider) Jan Jansen duidelijk -'de boer op gaan'.

Vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, bewonersverenigingen en sportclubs waren uitgenodigd om deel te nemen aan de workshop. Niet iedereen was echter op komen dagen. Al had de Kamer van Koophandel, die in een deel van bet gebied graag kantoren gebouwd ziet, nog wel schriftelijk gereageerd. 

Bij afwezigheid van deze afwijkende mening, was er sprake van opvallende eensgezindheid. 

 Enkele conclusies: De Westrand moet open en groen blijven, extra bovenregionale sportvoorzieningen heeft Alkmaar niet nodig en de overige sportvoorzieningen horen gewoon in de wijken in de stad thuis. 

Verder moeten de landschappelijke en recreatieve waarden van de Westrand worden versterkt. Veeteelt moet worden gestimuleerd, want koeien passen zo mooi in het landschap en horen bij Alkmaar als kaasstad. En wil je mensen van het landschap en de natuur laten genieten dan dienen er meer fiets- en wandelpaden aan te worden gelegd, bijvoorbeeld richting Heiloo of om het voormalige vliegveld Bergen. Eventueel kunnen er ook nog wat picknickplaatsen komen langs de routes. 

Ook in het overgangsgebied - het gebied tussen zeg maar het technopark en de wielerbaan, wat volgens het college van Alkmaar een rommelgebied is dat moet worden afgerond - mag nog maar weinig gebeuren als het aan de deelnemers van de workshop ligt. Een disco? Waarom niet naar Kooimeerplaza? 

Verhuizing

En zo sloten de discussies in de verschillende werkgroepjes prima aan bij de presentaties die al 's middags werden gegeven. Zo maakte voorzitter Alex Beek van omnisportvereniging Alcmaria Victrix duidelijk dat zijn club niets ziet in een verhuizing naar de Westrand. "De leden willen de buurtfunctie behouden en niet door 'onveilige' tunnels naar een plek buiten de ring."   

De club heeft een alternatief bedacht, De eerste gedachte was om samen te gaan met Jong Holland op bet complex van Alcmaria Victrix, maar daar voelden de leden van Jong Holland niets voor. Nu ligt er een plan om bet hoofdveld af te stoten voor woningbouw en de rest van bet complex beter te benutten. Beek: "We willen multifunctioneel worden. Het complex wordt niet ten volle benut. Doordeweeks zijn er mogelijkheden voor ouderensport, buitenschoolse opvang en avondopvang voor de jeugd." 

Vogelbos

Ook de vijf amateur-tuindersverenigingen die gevestigd zijn aan de Kromme Sloot voelen weinig voor een verhuizing, zo maakte Ben van Schagen duidelijk. Sterker nog, er leven allerlei plannen om bet complex verder te ontwikkelen. Zo moeten er naast bet al bestaande insectenhotel ook een soort van moerasachtig gebied en een vogelbos komen. "Het complex is heel interessant voor educatieve doeleinden", aldus van Schagen. En van de plusminus dertig workshoppers mogen de amateur-tuinders op hun plek blijven zitten.  

Van Schagen kreeg de zaal mee toen hij de Westrand vergeleek met een diamant. "Als je de diamant niet goed slijpt is hij waardeloos. We moeten er dan ook heel zuinig op zijn." PWN- boswachter Leon Terlouw had een andere omschrijving. "Je moet voorkomen dat er puisten opkomen die je nooit meer kunt weghalen." Maar eigenlijk bedoelde iedereen hetzelfde.


[Rek februari 2004] 

<nieuws>