Wat heeft de wethouder in de Westrand te zoeken?

Graag wil het 'Comité Disco Westrand NEE!' reageren op de uitlatingen van wethouder Van Vliet in de media. Hij begrijpt niets van alle commotie over een mogelijke discotheek in de Westrand: ‘Er is niets aan de hand, er is geen plan. De Westrand is slechts een zoekgebied voor de discotheek’. In één adem zegt hij: ‘Voor de zomer ligt er een plan van een ondernemer voor een discotheek!

Na de debacles van de Hoornse Vaart en Huiswaard-Overstad lijkt het erop dat de wethouder alles op één kaart gezet heeft voor een discotheek: de Westrand.

Geen goede zaak daar deze locatie veel slechter is dan de eerdergenoemde afgeketste locaties. De weerstand onder de bewoners in Alkmaar-West is erg groot. Alkmaar-West zit niet te wachten op nóg een discotheek aan de Olympiaweg. Het huidige etablissement geeft al meer dan genoeg overlast. Daarnaast heeft de provincie het gebied gekenmerkt als ‘uitsluitingsgebied’ voor nieuwe stedelijke voorzieningen zoals een grote discotheek.

Het Comité heeft al eerder aangegeven, net als de Disco Denktank van Van Vliets eigen partij, dat eerst de randvoorwaarden helder moeten zijn voor een grote discotheek. Op deze wijze wordt niet gezocht binnen een op voorhand kansloze locatie zoals de Westrand. Dit voorkomt niet alleen ernstige sociale onrust bij omwonenden, maar ook desillusies bij potentiële discogangers en projectontwikkelaars.

Het is onbegrijpelijk dat de wethouder geen oren heeft naar een veel betere locatie op Kooimeer Plaza waarbij niet alleen de aan- en afvoerwegen veel beter zijn, maar waarbij ook alle veiligheids- en parkeervoorzieningen reeds aanwezig zijn voor het stadion.

De starre houding van de wethouder kan er in resulteren dat er helemaal geen discotheek in Alkmaar komt!

Het Comité ‘Disco Westrand NEE!’ is vóór een discotheek, en wel zo snel mogelijk! Maar dan wel op een locatie die een kans van slagen heeft. De huidig ingeslagen weg is een doodlopende weg! Wij verzoeken de wethouder en het college dan ook met klem het ‘zoekgebied Westrand’ snel los te laten en op zoek te gaan naar een reële locatie voor een grote discotheek zodat de Alkmaarse jongeren niet in hun hemd komen te staan.

Comité ‘Disco Westrand NEE!’


 [Rek februari 2004] 

<terug>
<nieuws>