Geen functie in Westrand die groen karakter aantast

[Noord Hollands Dagblad, 26 februari 2004]

 VAN ONZE VERSLAGGEVER 

ALKMAAR -Geen woningbouw in de Westrand of andere functies die het groene karakter daar aantasten. Dit is een van de uitgangspunten die bet college van B en W formuleert voor bet gebied om te komen tot een toekomstvisie. Naar aanleiding van de politieke discussie van de afgelopen tijd heeft het college een 'startnotitie' gemaakt met zestien 'vertrekpunten'.

Zo moet als een paal hoven water staan dat ecologische, cultuurhistorische, monumentale, archeologische en natuurwaarden behouden blijven en worden versterkt. 

Het gebied moet toegankelijk en bereikbaar zijn, maar de verkeersontsluiting moet wel passen hij het karakter van het gebied. Toeristische routes door het gebied moeten worden uitgebreid: meer wandel-, fietsen- ruiterpaden. 

Het college sluit hiermee aan bij de wensen die vanuit de raadsfracties kwamen om het gebied toch vooral groen te houden. Het college vindt echter ook dat je de ogen niet moet sluiten voor verschi1lende ontwikkelingen die hoe dan ook gaan komen: de verdere ontwikkeling van bedrijventerrein Bergermeerpolder, de busbaan die aan de rand van bet gebied zal lopen, bet verlengen van de Huiswaarderweg.

En ook zijn er van diverse kanten wensen geuit: uitbreiding van de camping, verplaatsing van de volkstuinen, een discotheek, een nieuwe plek voor sportvelden. Ook moet er nieuw tracÚ voor een ondergrondse persleiding naar de waterzuivering gevonden worden. 

Wethouder C. van Vliet (stedelijke ontwikkeling) sprak gisteren van 'een kruiwagen vol belangen'. Dat alles moet op elkaar afgestemd worden in een nieuwe visie. Anders dreigt de Westrand de 'rommelzolder van Alkmaar' te worden, aldus Van Vliet.

Kritisch

Raadsfracties benaderden Van Vliet de laatste weken zeer kritisch over eerdere notities over het onderwerp. Maar Van Vliet stelt dat het college alleen kan werken binnen de kaders die de gemeenteraad stelt, en die liggen er nu. De wethouder heeft ook niet het gevoel dat bijvoorbeeld een fractie als OP A op de  rem staat.

Van Vliet: "OPA is wel erg kritisch, maar dat is het college ook." En volgens burgemeester M. van Rossen is toch ook OPA voor het verlengen van de Huiswaarderweg. 

De inschatting is dat de raadscommissie in oktober van dit jaar kan discussiŰren over de eerste versie van de nota. Inspraak vindt plaats in de eerste twee maanden van 2005. De structuurvisie en het uitvoeringsprogramma die hier uitrollen moeten in maart 2005 aangenomen worden door de gemeenteraad. 

De gemeente wil belanghebbenden van buiten bij het proces betrekken. Er wordt een overleg gestart om tot een gemeenschappelijke agenda te komen. 


ReK <februari 2004>

<nieuws>