VAN VLIET MOET WACHTEN OP VISIE

[Kabelkrant A9, 28 en 29 februari 2004]

 ‘VAN VLIET MOET WACHTEN OP VISIE’

 ALKMAAR –Hoe kan wethouder Cor 
van Vliet een disco in de westrand plannen, 
terwijl de structuur visie voor dit gebied 
nog niet eens klaar is?

Dat vraagt het Comité Disco Westrand NEE 
zich af in een reactie op het nieuws rondom 
de westrand van de afgelopen dagen.
Het Comité denkt dat sprake is van 
doordraafpolitiek.>

PLANNEN WESTRAND BEKIJKEN

Van Vliet gaf woensdag aan te denken nog  
voor de zomer een of meerdere plannen
voor een disco in de westrand te kunnen  
beoordelen.

De disco moet volgens hem en plek krijgen  
aan of dichtbij de randweg.
Ook moet de uitgaansgelegenheid komen 
in reeds verstedelijkt gebied. Het college heeft 
inmiddels en plan van aanpak opgesteld.>

‘STRUCTUURVISIE PAS IN 2005 KLAAR’

‘Inspraak over de invulling en verdere  
ontwikkeling van de westrand vindt pas
plaats in de eerste manden van 2005’,
aldus het Comité.

'De structuurvisie en het uitvoeringsprogramma 
zou pas rond maart
2005 klaar moeten zijn.’
‘Hoe kan het dat Van Vliet daarom nu al een
 
disco aan het plannen is?>

INSPRAAK OVER INPASSING

Een ander punt van kritiek is dat in oktober
of november dit jaar inspraak komt over
inpassing van de disco.
‘Geen van de belanghebbenden hebben dus
inspraak in de planvorming.’

Hiermee zou Van Vliet voorbij gaan aan de
Kadernotitie Participatie en Inspraak. ‘Hier
 
staat in dat belanghebbenden al bij
‘voornemens’ worden geïnformeerd en
betrokken.>

‘GEEN RUIMTE VOOR DISCO’

Ook gaat de wethouder volgens het comité
voorbij aan de uitkomst van de PvdA 
workshop westrand.

‘Hierin werd aangegeven dat geen ruimte is 
voor en discotheek n de westrand.

Ten slotte zou voorbij worden gegaan aan
de procedure over de invulling van de 
westrand via de raadscommissie. ‘Die vindt
pas in oktober plaats.’>

1000 HANDTEKENINGEN TEGEN DISCO

Het comité zegt samen met onder meer 
buurt- en wijkverenigingen van de wethouder
te willen vernemen waar de disco precies
moet komen.

Die wil de wethouder maar niet noemen,
aldus het comité.

Het Comité Disco Westrand NEE zegt 
overigens ruim duizend handtekeningen 
tegen de disco in de westrand te hebben 
verzameld.<


ReK <februari 2004>

<nieuws>