Politiek wil groen houden Westrand zwart op wit

Van onze verslaggever

Alkmaar – De Alkmaarsche wethouder C. van Vliet (Ruimtelijke Ontwikkeling) moet zijn huiswerk overdoen. Zijn startnotitie over de veelbesproken Westrand werd gisteren door de politiek als dubbelzinnig en vaag naar de prullenbak verwezen. Op Van Vliets eigen PvdA na, vrezen alle fracties da te notitie de mogelijkheid openhoudt het groen in de Westrand aan te tasten.

Van Vliet reageerde gisteren tijdens de raadscommissie stedelijke ontwikkeling gepikeerd op de suggestie dat de notitie ‘dubbele bodems’ bevat. Het is volgens hem eerder zo dat het college van b en w de Westrand zo groen wil houden als de politieke partijen. Maar ontkend kan niet worden, aldus de wethouder, dat een deel van de Westrand al verstedelijkt is. Daarbij doelde hij onder meer op de ijsbaan, wielerbaan en het kantorenpark tegen de grens van Bergen.

De politiek bleek echter wantrouwend. De wethouder zou zich eerder denigrerend over de westrand hebben uitgelaten. Hij zou het gebied hebben omschreven als een ‘rommelzolder’. Het ontbreken van de term ‘conserveren’ in de notitie, om aan te geven dat het Van Vliet menens is met het behoud van het huidige groen, maakte het vertrouwen er niet groter op. Het schermen in tekst met ‘externe partijen’ voor een ‘ontwikkelingsvisie’, deed de fracties eerder denken aan projectontwikkelaars. En die willen maar een ding: bouwen.

Van Vliet zette de tegenaanval in door ironisch te constateren dat de Alkmaarsche politiek kennelijk een sloopvergunning wil voor het wielercomplex, de ijsbaan en de andere clubs en bedrijven die al in de Westrand zitten. “We moeten voorkomen dat het zuidelijke deel van de Westrand een rommelzolder wordt. Dát heb ik willen zeggen. De Westrand is juist een diamant die nog geslepen moet worden.” Het hielp niet, de notitie moet worden aangepast.

Een belangrijk onderdeel van de discussie over de Westrand, de mogelijke komst van een discotheek, kwam gisteren niet aan de orde. Het punt was van de agenda afgevoerd, omdat het anders mogelijk de hele discussie zou hebben overheerst.

Dat was jammer voor het Comité Disco Westrand Nee!, waar van een delegatie naar de raadsvergadering was gekomen.

Niettemin leverde R. Heijstra namens het comité een petitie met ingezamelde handtekeningen in. Het bleken er exact 1865 te zijn. Daarvan waren er tien van vertegenwoordigers van bewonersorganisaties met bij elkaar 1200 leden.

De commissie stedelijk beheer bespreekt de discotheek volgend maand.

Aldus een artikel in het Noordhollands Dagblad op 12 maart 2003. MvV <maart 2004>

<nieuws>