Ongerustheid over groene Westrand moet weg

[Stadskrant, 31 maart 2004]

Het opstellen van een heldere visie voor behoud en bescherming van de groene Westrand moet nog even wachten. Eerst moet er een nieuwe versie van de startnotitie komen, waarin staat hoe deze visie wordt gemaakt. Dat is de uitkomst van de bespreking van dit onderwerp tijdens de commissievergadering Stedelijke Ontwikkeling en Beheer op donderdag 11 maart. Wethouder Van Vliet beloofde de raadsleden dat hij zo snel mogelijk een nieuwe notitie op tafel zal leggen.

De Westrand kenmerkt zich door een verstedelijkt gebied, een overgangsgebied tussen stad en platteland en een groen gebied. Hier mogen in ieder geval geen ontwikkelingen komen die het groene karakter van de stadsrand ten westen van Alkmaar aantasten. De grens tussen het verstedelijkte gebied en het buitengebied mag niet wezenlijk anders komen te lopen.

Over dergelijke algemene uitgangspunten uit de startnotitie kon de raadscommissie het wel eens zijn met wethouder Van Vliet. Er bleek evenwel veel ongerustheid te bestaan of de visie die straks op tafel ligt, toch niet te veel voorstellen zal bevatten die het groene karakter van het gebied drastisch aantasten.

Die ongerustheid was er niet alleen bij de raadsleden, maar ook bij een groep Alkmaarders, waarvan menigeen op de publieke tribune van de raad zat. Want waarom zou je zoveel tijd en geld steken in iets wat te boek staat als ontwikkelingsvisie, als je als gemeentebestuur tegelijkertijd zegt dat behoud en bescherming van de groene Westrand je inzet is? Waarom dan toch nadenken over toekomstige ontwikkelingen in dit gebied?

Hoewel het nog maar om een startnotitie ging en er nog geen letter van een visie op papier stond, gaf de raadscommissie toch het dringende advies mee meer moeite te doen om een startnotitie te schrijven die meer van de bestaande ongerustheid en argwaan kan wegnemen.

Wethouder Van Vliet beloofde zijn best te doen, maar meldde de commissie ook dat hij eerdere raadsbesluiten in elk voorstel moet verwerken: 'Het college gaat voor een groene Westrand. Maar het heeft bijvoorbeeld ook de opdracht gekregen van de raad om de Huiswaarderweg te verlengen en een plek te vinden voor een discotheek ten westen van de ringweg, en die opdracht zult u ook in onze aangepaste startnotitie terugvinden.' De meeste raadsleden hadden hier geen moeite mee. 


De grens van het stedelijke gebied loopt bij de N9 met een kleine 'uitwas' naar het Techno-park. De rest is volgens de Provincie 'uitsluitingsgebied'. en mag niet verder 'stedelijke bebouwd' worden zoals de bouw van een discotheek.

Het Buurtoverleg, net als het Comité Disco Westrand NEE!, is van mening dat er EERST een visie opgesteld moet worden die voldoet aan de provinciale uitgangspunten en dat pas DAARNA gekeken kan worden of er überhaupt plats is voor een discotheek in de Westrand.

Met de komst van de Waerdse Temple aan de Alkmaarse grens wordt de noodzaak voor (nog) een discotheek onhoudbaar. Het lijkt er meer en meer op dat een discotheek in Alkmaar een prestige project van de wethouder is. Het laatste woord over de discotheek is nog niet gesproken.

ReK <april 2004>

<nieuws>