Debat over falende inspraak in Alkmaar

REACTIE COMITÉ DISCO WESTRAND NEE! OP STELLINGEN VAN HET OSA

 

Vragen en Stellingen

1.           College wil inspraak afschaffen?

Ja, zodat het College vrijspel kan krijgen samen met de projectontwikkelaars.

 

Nee, want het is een prima zoethoudertje voor de burgers zodat ondertussen de plannen verder uitgewerkt kunnen worden!

(!) Adviezen zijn niet bindend en kunnen gewoon naast zich neer gelegd worden.

 

2.           Belanghebbenden moeten zo vroeg mogelijk bij de beleidsvorming betrokken worden?

Ja vinden de belanghebbenden. Dit staat ook zo beschreven in de KIP.

 

Nee, vindt de gemeente. Inspraak vindt pas plaats op het moment dat er al een uitgewerkt plan klaar ligt (vlak voor de besluitvorming => lees goedkeuring).

Bovendien geldt hier weer: adviezen zijn niet bindend.

 

3.           Wanneer begint de beleidsvorming? Bij de startnotitie?

Bij voornemens van een plan! Zie ook de KIP.

4.           Hebben alleen eigenaren recht op inspraak?

Nee, ook belanghebbenden en betrokkenen natuurlijk (in principe iedereen)

 

5.           Mag de KIP buitenwerking gesteld worden?

Nee, want dan staan de burgers en belanghebbenden helemaal buiten spel. De KIP moet juist een status krijgen. De adviezen die uit de projectgroepen (voortkomend uit de KIP) komen, zouden bindend moeten zijn!

 

6.           Wat is de status van een ontwerpatelier?

Niets, het is een uitwijkmanoeuvre van het college om aan echte inspraak te ontkomen.

 

7.           Inspraak: uitdaging of hobbel?

Het college zal inspraak als een hobbel zien die genomen moet worden of ontweken moet worden (zie ontwerpatelier).

Het college zal inspraak niet als uitdaging zien omdat dit de kant en klare plannen (al dan niet in een package-deal) zou kunnen dwarsbomen of zelfs afwijzen.

 

8.           Heeft het college moeite met inspraak?

Blijkbaar wel, anders had het college de KIP wel status kunnen geven zodat conclusies en adviezen een bindend karakter hebben.

 

9.           Hoe zit het met het recht van de burger op informatie?

Recht op informatie heeft de burger wel maar of je het krijgt is een tweede. Overigens hoe kan de burger weten of er informatie is waar hij recht op heeft?

 

10.       Is het verstandig van het college het advies van een begeleidingsgroep zonder motivatie terzijde te schuiven?

Nee, natuurlijk niet, maar misschien denkt het college daar anders over. Het terzijde schuiven van een advies zonder motivatie getuigt van lak hebben aan de begeleidingsgroep inclusief alle arbeid, initiatieven, meningen, tijd en moeite van de mensen die hierin deelnemen.

 

11.       Zijn inspraakreacties bedoeld voor de openhaard?

Nee. De eerste functie is als zoethoudertje voor de burgers(zie punt 1), daarna pas de openhaard.

 

12.       Als de deelnemers van een begeleidingsgroep alsnog de behoefte hebben om tijdens een commissievergadering in te spreken, is er dan niet iets fout gegaan?

Ja, waarschijnlijk alles! Dit is de laatste noodkreet die helaas niet gehoord wordt doordat alle punten al vaststaan.

 

13.       Nemen raadsleden inspraak serieus?

Het zou wel moeten. Inspraak in de commissievergadering is mosterd na de maaltijd omdat alles al vaststaat.

Niet alle raadsleden kunnen over één kam geschoren worden: er zijn gerust wel raadsleden die inspraak serieus nemen. Helaas zijn deze mensen voornamelijk gehuisvest in de oppositiepartijen en krijgen weinig voet aan de grond bij de regerende coalitie partijen. De regerende partijen dansen naar de pijpen van het college omdat ze in de volgende ronde ook nog willen regeren (besturen). Het college is blijkbaar alleen op zoek naar macht en geld en stelt dit boven het belang van de burger!

 

14.       Moet de inspraakprocedure in de raad vanwege het duale stelsel gewijzigd worden?

De KIP moet in ieder geval gehandhaafd blijven, maar ook status krijgen zodat uitkomsten een meer bindend karakter krijgen. (zie ook 5)

 

15.       Wie heeft de macht in Alkmaar. College of Raad?

Het college legt voorstellen voor aan de Raad, maar als het te heet wordt onder de voeten zegt het college slechts opdrachten van de Raad uit te voeren.

In het kader van het duale stelsel moet de Raad ook een (gezamenlijke) vuist durven maken naar het college en niet alleen maar dansen aar de pijpen van degene met de grootste mond of het meeste macht. Het belang van de burger moet te allen tijde voorop staan!

 


 

ReK <mei 2004>

<nieuws>