Debat over falende inspraak in Alkmaar

[Alkmaarsche Courant, 19 mei 2004]

VAN ONZE VERSLAGGEVER 

ALKMAAR -De manier waarop in Alkmaar de inspraak plaatsvindt, voldoet niet meer. Het Overleg Stadsontwikkeling Alkmaar (OSA) ziet meerdere voorbeelden waar het fout gaat. Zondag houdt de club, die bewonersorganisaties steunt bij inspraak, een discussiemiddag.

Waar het mis is gegaan? Op Overstad bijvoorbeeld, waar de gemeente de officiŽle begeleidingsgroep ophief en zelf een overleggroepbedacht, een 'ontwerpatelier'. Of bij de Schelphoek, waar een enthousiaste begeleidingsgroep met allerlei aanbevelingen kwam, waar de gemeente bijna niets mee deed. De politici reageerden nauwelijks toen de leden van die groep stuk voor stuk kwamen inspreken. En neem de onvrede rond het station waar de inspraak rond de plannen stil ligt.

De regeling waarin het allemaal geregeld is, de Kaderregeling Inspraak en Participatie, moer eens duchtig opgeschud worden, menen ze bij het OSA. Die tien jaar oude regeling geeft de regels voor begeleidingsgroepen die de gemeente bij grote projecten kan instellen.

'Kaderregeling' , dat klinkt wat bureaucratisch, erkent opbouwwerker Joop Mutters van het OSA. Maar de regeling is belangrijk omdat ze als het ware de statuten bevat voor inspraak. "Het is de route waarlangs je wandelt." Een 'ontwerpatelier' bijvoorbeeld vindt je niet terug in de kaderregeling. De status ervan ligt dus ook helmaal niet vast. De gemeente kan er mee doen wat ze wil.

Ander probleem, volgens Mutters: de positie van een begeleidingsgroep als het werk gedaan is. Hoe bereik je mensen bij het verdere verloop van de plannen?

Maar is het de kaderregeling die niet deugt; of is het het college dat faalt bij de uitvoering ervan en de regeling toepast zoals het uitkomt?

"Dat laatste sluit ik niet uit. Ik denk datje moet zeggen dat allebei het geval is. Zoals de begeleidingsgroep Huiswaard- Overstad vorig jaar buiten werking werd gezet, dat deed pijn.

Dat kon absoluut niet, mensen hadden er veel werk van gemaakt. Als acht mensen inspreken over de Schelphoek en geen elke fractie reageert, dan gaan er dingen niet goed. Voor raadsleden komt inspraak vaak te laat. Als je inspreekt tijdens de vergadering liggen de standpunten al vast en ben je te laat."

En over het plan van de Historische Vereniging om de gracht door te trekken in de Schelphoek. "Het co1Iege zegt dat het nu te laat is om dat plan uit te voeren. Maar het punt is dat ze de begeleidingsgroep te laat hebben ingesteld."

Het debat over inspraak vindt zondagmiddag plaats in buurthuis De Eenhoorn aan het Verdronkenoord van 16.00 tot 18.00 uur.


ReK <mei 2004>

<nieuws>