‘Alsof iemand plotseling het licht uitdoet’

[Alkmaars Nieuwsblad, 23 juni 2004]

ALKMAAR - Groenlinks Alkmaar is 'verbaasd en zeer teleurgesteld in het plotseling opzeggen van de HAl-samenwerking door het Alkmaarse college. De nieuwe, tweede samenwerkingsovereenkomst tussen Langedijk, Heerhugowaard en Alkmaar stond in de grondverf. De raadscommissie SOB besloot hiertoe al 13 mei vorig jaar.En de gemeenteraad van Alkmaar stemde juni 2003 in met het opstellen van de intergemeentelijke structuurvisie HAL II', laat de partij bij monde van fractievoorzitter Anjo van de Ven weten.

Er was raadsbrede steun; de meeste partijen – waaronder Groenlinks - waren zelfs uitgesproken voorstanders van voortzetting van de samenwerking. Voor die partij komt het besluit van het college daarom als een donderslag bij heldere hemel. 'Waarom iets opzeggen dat z’n waarde in het verleden meer dan bewezen heeft, dat al ruimschoots in gang gezet was, waar al in geïnvesteerd is; en dat bovendien veel potentie in zich had toekomstige problemen beter, efficiënter en sneller op te lossen? Het is alsof iemand plotseling het licht uitdoet in de kamer waar je ingespannen aan het werk bent. Zo onverwacht ,komt het bericht dat de HAL-samenwerking beëindigd wordt. En als we de berichtgevingen in de krant moeten geloven dan is het het Alkmaarse college dat het licht heeft uitgedaan' , aldus Van de Ven.

Groenlinks maakt zich niet alleen zorgen over de vraag hoe een aantal lopende projecten afgerond kan worden: Nog meer over de vraag hoe men in de toekomst een aantal vraagstukken met elkaar moet oplossen. 'Hoe moet het bijvoorbeeld met noodzakelijke investeringen en oplossingen op hel gebied van infrastructuurvoor fiets, auto, maar vooral ook openbaar vervoer? Hoe moet het verder met de uitdagingen die er liggen om zo veel mogelijk met elkaar en voor elkaar in de woningbouwbehoeften te voorzien? En vooral: hoe moet het verder met de gezamenlijke zorg voor het groene buitengebied en de recreatie? Allemaal problemen die zich weinig aantrekken van gemeentegrenzen, en waarvoor dus gezamenlijke oplossingen moeten worden gevonden. Ondanks wat haperingen, lukte dat in het verleden goed; zie bijvoorbeeld Geestmerambacht, zie de N242, en de HAL-OV-corridor.'

Onbegrijpelijk vindt Groenlinks het omdat juni vorig jaar het college nog van mening was dat "het besef aanwezig (is) dat samenwerking ook na de Vinex-periode meerwaarde kan bieden voor de HAL-gemeenten. Nieuwe lokale structuurvisies, de toekomstige woningbehoeften, regionale infraprojecten en behoefte en spreiding van maatschappelijke voorzieningen maken duidelijk dat er ook in de toekomst forse raakvlakken tussen de gemeenten blijven bestaan." 'Dat blijkt uit het stuk dat de gemeenteraad toen kreeg voorge1egd. Ook daarna zijn in het kader van Alkmaar 2030 regelmatig bijeenkomsten belegd, waarin steeds naar voren kwam dat de samenwerking juist geïntensiveerd zou moeten worden om zaken als wonen, groen en bereikbaarheid op een solide manier voor de komende jaren te garanderen', volgens Van de Ven.

Achterkamertjespolitiek

'Uit berichtgeving komt naar voren dat niet inhoudelijke argumenten maar onderlinge irritatie de doorslag heeft gegeven. Die irritatie was al eerder merkbaar en past, uitspraken van het college en bovendien in de commissie SOB dat Alkmaar perse een eigen disco wil, ook al wordt er op een steenworp afstand en regionale disco gebouwd in Heerhugowaard,' Groenlinks vraagt zich af of deze terugtrekkende beweging te maken heeft met het feit dat wel veel wordt geïnvesteerd in andere en vooral grotere intergemeentelijke verbanden, zoals Halter in Balans en NoordWest 8. 'Verbanden die zo groot zijn, dat de meerwaarde voor de gemeente Alkmaar nauwelijks aantoonbaar is, terwijl de democratische controle, ook te wensen overlaat!

Verbaasd en teleurgesteld is Groenlinks ook omdat dit besluit kennelijk in het college is genomen zonder de raad daarover te raadplegen of in te lichten. Daarmee gaat het t college in tegen de uitspraak van de raad dat de HAL-samenwerking moet worden voortgezet.

Dat is op zijn zachtst bestuurlijk niet erg handig. Bij andere belangrijke besluiten immers, zoals de ontmanteling van het SNK, is de raad wel geraadpleegd'.

Ook de fractie van LeefbaarAlkmaar keurt de handelwijze van het college van OPA, PvdA en CDA af en wil dat de HAL-samenwerking alsnog besproken wordt in de commissie bestuur en middelen. 'Het moet niet zo zijn dat een circuit ontstaat van vergaderingen achter gesloten deuren en/of open bijeenkomsten voor een select gezelschap. LeefbaarAlkmaar doet niet mee aan de achterkamertjespolitiek van het college van OPA, PvdA en CDA', laat de partij weten.


ReK <juni 2004>

<nieuws>