Geen discotheek in de Westrand

[Nieuwsbulletin naar gemeente,  buurtverenigingen en overige betrokkenen, 29 juni 2004]

 

Geachte lezer,

Voor degene die nog geen AC hebben gelezen:

Gistermiddag en gisteravond was er de mogelijkheid voor indieners van ‘bedenkingen’ tegen het voorgestelde nieuwe streekplan hun standpunt uit te leggen aan de Provincie, een zogeheten ‘gedachtewisseling’.

Zowel het ‘Comité Disco westrand NEE!’ als het ‘Buurtoverleg De Hoef Geestmolen’ konden niet bij de SOB vergadering zijn omdat zij ’s avonds hun bedenkingen hebben toegelicht.

De beide toelichting werd door aanwezigen zoals ‘Groen Platform Bergen’ en ‘Hart voor Langedijk’ letterlijk met gejuich ontvangen.

De bedenkingen van met name ‘Comité Disco Westrand NEE!’ zijn per direct gehonoreerd:

 

Hiermee is de locatie voor een (extra HAL) discotheek in de Westrand definitief van de baan!

(verder ‘zoeken in de Westrand’ voor een locatie voor een discotheek heeft verder geen zin!)

 

Gelukkig kon de Alkmaarsche Courant de voorzitter van de Statencommissie Ton Hooijmaijers gisteravond laat in zijn auto nog bereiken om te verifiëren of een disco nu wat betreft de Provincie echt van de baan is (zie Alkmaarsche Courant van vandaag, 29 juni 2004).

Wethouder Cor van Vliet had tijdens een informatief gesprek in maart het Comité en het Buurtoverleg verzekerd dat hij geen onderzoek zou starten naar een discotheek in de Westrand als hij hiervoor geen toestemming had van de Provincie. Tijdens de toelichting gisteravond bleek dat de Provincie helemaal geen toestemming verleend had. Men vroeg zich af wie de heer Van Vliet was en zei ’s middags al gekscherend: ‘U zult wel veel fans hebben in Alkmaar!’.

Overige bezwaren vanuit ‘De Hoef’ o.a. met betrekking tot het volledig doortrekken van de Huiswaarderweg (i.p.v. korte bocht naar de Jan Ligthartstraat indien ontsluiting van Techno Park onvoldoende is) en verdere uitbreiding van het Techno Park in van de Westrand zullen ‘nader in overweging’ genomen worden. Op 2 september 2004 zal het definitieve ‘streekplan’ (Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord) vastgesteld worden.

Met vriendelijke groet,

Renate Heijstra namens ’Comité Disco Westrand NEE!”

i.s.m.

Rens Kleverlaan namens ‘Buurtoverleg De Hoef Geestmolen’.


ReK <juni 2004>

<nieuws>