Poldermodel werkt niet tegen uitgaansgeweld

[Alkmaarsche Courant, 18 juni 2004]

VAN ONZE VERSLAGGEVER 

DEN HAAG -Afspraken tussen gemeenten, politie en uitgaansgelegenheden helpen niet om uitgaansgeweld te verminderen. Het geweld in en rondom cafés en disco's in het weekeinde is niet minder geworden nadat gemeenten met andere betrokken partijen een 'Conventanten Veilig Uitgaan' hebben afgesloten. De verantwoordelijke ministers hebben nagelaten hier iets aan te doen.

Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in een gisteren verschenen rapport. Opmerkelijk is dat partijen het idee hebben dat het veiliger is geworden in hun gemeenten. Cijfers hierover ontbraken tot nu toe.

De Rekenkamer onderzocht de politiegegevens van de 153 grootste gemeenten en stelde vast dat in de periode 1999-2002 jaarlijks 6400 geweldsdelicten plaatshadden in uitgaansgebieden. In tweederde van de gevallen was sprake van zware delicten; met letsel en/of een (vuur) wapen. 75 van deze gemeenten hadden een convenant, maar dat had, aldus de Rekenkamer, 'geen enkel aantoonbaar effect' op het geregistreerde geweld.

Ook de naleving van het convenant door de verschillende partijen blijkt problematisch. Als één horecaondernemer zich bijvoorbeeld niet aan de afspraak houdt over het afschaffen van het 'happy hour', zien andere cafés daar ook geen noodzaak meer toe. 

Buurtvaders

De convenanten zijn niet helemaal nutteloos. Zo stellen alle partijen het op prijs elkaar 'beter te leren kennen' en hebben ze 'meer begrip' gekregen voor elkaars werk. Positief is de Rekenkamer over vaste aanspreekpunten in de buurt of 'buurtvaders'; Marokkaanse vaders die amokmakende jongeren aanspreken op hun gedrag. Zij hebben volgens de Rekenkamer 'enig effect' op lichtere vormen van geweld: dat daalde of steeg minder snel.

Forse kritiek heeft de Rekenkamer op de verantwoordelijke ministers van binnenlandse zaken en justitie, die sinds eindjaren negentig voortdurend beloofden het uitgaansgeweld 'structureel’ aan te pakken. De oplossing lag volgens opeenvolgende ministers in het poldermodel. Via overleg tussen gemeenten en betrokken partijen. zou het uitgaansgeweld teruggebracht worden. De ministers hebben echter nagelaten te controleren of deze convenanten ook werkten en wat de effecten ervan waren, concludeert de Rekenkamer. Beide huidige ministers laten in een reactie op het rapport weten uitgaansgeweld vooral een 'lokale' aangelegenheid te vinden. Daarop kan de Rekenkamer niet anders dan vaststellen dat 'alles dan wel zo zal blijven als het nu is'.


ReK <juni 2004>

<nieuws>