Vuist tegen 'verrommeling' landschap

[Alkmaarsche Courant, 18 juni 2004]

VAN ONZE VERSLAGGEVER

CASTRICUM -Houtwallen, houthakbosjes en andere elementen in het landschap die vroeger een functie hadden, worden 'weggeschoffeld'. En gemeenten kijken in hun bestemmingsplannen niet verder dan de grens van de bebouwde kom. Grote kans dat het buitengebied 'verrommelt' , want daar mag alles.

Daar wil Landschap Noord-Holland een stokje voor steken. Gemeenten in de provincie krijgen een handje toegestoken om het buitengebied beter op de kaart te zetten.

Landschap en natuur zijn vaak onderbelicht in de bestemmingsplannen die gemeenten voor het buitengebied maken, signaleert Filippien Koornneef, projectleider voor de subsidieregeling bij Landschap NoordHolland.

Gedeputeerde Staten besloot deze week de subsidieregeling voor landschapselementen voort te zetten tot 2007. Jaarlijks is 427.000 euro beschikbaar voor beheren en herstellen van zaken als rietwallen, knotwilgen, rietlanden, en duinbeekjes.

"In Utrecht en Overijssel hebben ze landschapszorgplannen. Dat ontbreekt hier jammer genoeg. Vaak is er onvoldoende kennis bij gemeenten om te beoordelen wat waarde heeft voor het buitengebied. Het landschap van de Beemster heeft bijvoorbeeld hoge windsingels terwijl het aangrenzende Waterland zich juist kenmerkt door lage beplanting. Gemeenten die meer van dat soort dingen willen weten, kunnen bij ons aankloppen. Dan helpen wij ze op weg."

Landschap Noord-Holland gaat gemeenten actief benaderen. "Er gebeuren in het buitengebied veel dingen die we liever niet zien. Landschapselementen die vroeger een functie hadden, worden nu opgeruimd. Als het in de weg staat, halen mensen het maar weg. Zo maken de hoogstamfruitbomen plaats voor hoogproductieve laagstammen. Maar die hoogstam heeft ook waarde voor de natuur. Dat is doodzonde. Vooral aan de oude elementen in het landschap zit meer natuur dan aan de nieuwe elementen", zegt Koornneef.

Het kan ook anders. Bijvoorbeeld door bij de bouw van nieuwe schuren en stallen ook landschapselementen als windsingels aan te leggen. "Dat kun je ook voorstellen in bestemmingsplannen of je kunt er subsidies voor geven. Op dat gebied willen we meer samen met gemeenten gaan doen."

Subsidie

De gemeenten worden ook benaderd om mee te financieren in subsidieregelingen om fraaie stukken landschap te behouden.

"In de provinciale regeling kan voor de helft worden gefinancierd. Maar vooral boeren willen geheel gefinancierde projecten. Die moeten hun begroting zien rond te krijgen Als ze een oever vergraven voor behoud van natuur en landschap, verliezen ze land en dat willen ze gecompenseerd krijgen."

ReK <juni 2004>

<nieuws>