Visie Westrand krijgt van raad ‘groene garantie’ mee

[Alkmaarsche Courant, 29 juni 2004]

VAN ONZE VERSLAGGEVER

ALKMAAR -Goedgemutst jaste de Alkmaarse gemeenteraad er gisteravond twee voorstellen door. Een aanzet tot een visie voor de toekomst van de Westrand en een plan om grote bezuinigingen in het busvervoer op te vangen. Beide onderwerpen leidden in de afgelopen maanden tot indringende discussies, maar werden gisteren in grote harmonie afgekaart.

Dat gold vooral de Westrand, het gebied buiten de randweg dat grenst aan Bergen. Het bevat een stuk sportvoorzieningen, een stuk bedrijventerrein en een stuk natuurgebied. Er moet een toekomstvisie voor tomen, maar wat het college van burgemeester en wethouders daarover op papier zetten, veroorzaakte eerder grote politieke commotie. B en W zouden de deur openzetten naar allerlei ontwikkelingen die niemand in dit kwetsbare gebied wenst. Door anderen, onder meer wethouder C. van Vliet, werd dit als onwaar weggezet.

Toch waren heel wat vergaderingen nodig om tot consensus te komen. Gisteren gaven meerdere fracties toe dat enige spraakverwarring daar debet aan is geweest.

Zo kan het dat de tekst van het college nog steeds overeind staat. De gemeenteraad plakte daar gisteren wel een amendement aan vast, een velletje met stellingen die als het ware de 'groenheid' van de gemeentelijke plannenmakerij moeten garanderen. Blijkbaar was het vertrouwen in de tekst van het raadsvoorstel toch zo gering dat de hele raad het amendement van Groenlinks steunde. Wethouder Van Vliet zei dat hij er blij mee was. En hij stelde dat een en ander niet betekent dat de Westrand geen zoeklocatie meer is voor een discotheek. Wat heet: de wethouder is in gesprek met vier gegadigden over een 'zeer bekende plek nabij de randweg'.

Er komt nu een inventarisatie van het gebied, waarbij ook een officiële begeleidingsgroep wordt betrokken. uitgangspunt is dat geen uitbreiding zal plaatsvinden van woningbouw. Ook uitbreiding van functies die het groen aantasten blijft uit. Maar ook wordt uitgegaan van continuďteit van beleid', zoals dat heet: ontwikkelingen die in gang zijn gezet (busbaan, verlengde Huiswaarderweg, uitbreiding camping) blijven in de pijplijn zitten.

Busvervoer

Eensgezind was de stemming ook over het plan voor het busvervoer. Ondanks bezuinigingen door het Rijk slaagt het college erin het Alkmaarse systeem van snelbussen en servicebussen in stand te houden. In een enkele servicebusrit wordt gesneden. Bijvoorbeeld die door de Bergermeer wordt geschrapt. Maar het resterende deel van deze lijn, die op De Hoef blijft rijden, wordt wel sneller voorzien van bussen met een lage instap.

De PvdA vindt dat het college rijkelijk geld uittrekt om nieuwe elementen in het busvervoer bekend te maken. Daarvoor is 50.000 euro uitgetrokken. Wethouder V. Kloos betoogde dat je nieuwe zaken, zoals het buskaartje voor een euro, goed aan de man moet brengen, wil het effect hebben. Hij beloofde dat de raad heel gedetailleerd krijgt te horen waaraan het geld precies is uitgegeven. De VV D vindt als enige de gekozen oplossingen te duur.

ReK <juni 2004>

<nieuws>