Comité' Disco Westrand Nee' is gelukkig met beslissing

Provincie: geen disco in Westrand

[Alkmaars Weekblad, 7 juli 2004]

ALKMAAR -Het Comité Disco Westrand Nee is buiten gewoon tevreden: Provinciale Staten heeft naar voren gebracht dat een discotheek in de Westrand niet wordt gehonoreerd. De plek waar de disco zou kunnen komen, ligt in een groen gebied. Hoewel daar al wat bebouwing staat, mag verdere verstedelijking daar niet plaatsvinden. Een disco is helemaal onbespreekbaar, volgens Provinciale Staten.

Rond de Olympiaweg zijn de wielerbaan en een kleine discotheek gevestigd. Toch mag hier geen nieuwe disco komen, volgens de Provincie. Renate Heijstra van het Comité Disco Westrand Nee legt uit hoe dat zit. "Dit gebied is op de structuurkaart groen gekleurd. Het is dus een agrarisch gebied. Bovendien is het een uitsluitingsgebied: er mogen geen nieuwe stedelijke voorzieningen komen. Dus ook geen disco, dat heeft de commissie unaniem uitgesproken."

Aan de Olympiaweg stond eerder Claus Partyhouse. Door voorstanders van de disco wordt naar deze plek gewezen als het gaat om het vestigen van een nieuwe discotheek. Volgens Heijstra is dat uitgesloten. "Op het bowlingcentrum rustte toen een artikel 19 procedure, waardoor het ondanks het bestemmingsplan, toch als horecagelegenheid kon worden gebruikt. Het centrum brandde een paar jaar geleden af en het artikel 19 is na drie jaar vervallen."

Wethouder Cor van Vliet bracht onlangs verslag uit van de stand van zaken rond de nieuwe discotheek. Er zijn vier ondernemers waar hij mee verder gaat praten. In de plannen die door potentiële uitbaters van de disco zijn ingediend, ontbreekt nog informatie.


ReK <juli 2004>

<nieuws>