Van Vliet dramt tegen beter weten in gewoon door

Blijkbaar kan Van Vliet niet tegen zijn verlies. Hij weet als geen ander dat het door hem beoogde gebied bestempeld is tot uitsluitingsgebied is voor nieuwe stedelijke voorzieningen zoals een muziekcentrum of discotheek. De provincie is hier heel helder in: er mag GEEN discotheek of muziekcentrum in het uitsluitingsgebied komen. 

Van Vliet probeert iedereen op het verkeerde been te zetten door te proberen het verstedelijkt gebied in de Westrand, het Techno-Park, door te trekken naar het uitsluitingsgebied. De provincie heeft bevestigd dat zij GEEN aanvraag hebben voor een discotheek in de Westrand en dat zij een discotheek hier NIET zullen toestaan.

De provincie ontkent dat de wethouder overleg zou hebben gehad voor plaatsing van een discotheek nabij de Olympiaweg, laat staan dat de provincie hier niet tegen is, zoals Van Vliet suggereert.

De wethouder gaat gewoon door met zijn project dat bij voorbaat geen kans van slagen heeft. Ambtelijk is inmiddels door de provincie bevestigd dat de benodigde artikel 19 procedure voor een discotheek in het vastgesteld uitsluitingsgebied ten westen van de N9 en buiten het Techno-Park (het enige verstedelijkt gebied in de Westrand!) NIET zal worden verleend.

En de wethouder? Die doet alsof zijn neus bloedt en gaat net zolang door tot hij teruggefloten wordt door de provincie.

Rens Kleverlaan (voorzitter Buurtoverleg De Hoef Geestmolen)


Van Vliet: 'Discotheek past wel degelijk in de Westrand'

[Alkmaarsche Courant, 30 juni 2004]

VAN ONZE VERSLAGGEVER.

ALKMAAR -Een discotheek in de Westrand past wel degelijk binnen het nieuwe streekplan. Het is een misvatting dat die disco is gedacht in het beschermde groene gebied van de Westrand. Dit zegt wethouder C. van Vliet.

Hij reageert op statenlid Hooijmaijers, die gisteren in deze krant stelde dat een disco niet past in het nieuwe streekplan. Maar er wordt, aldus Van Vliet, gesproken met gegadigden over een plek die eerder een dergelijke functie heeft gehad. Een plek die ligt in het verstedelijkte gedeelte van de Westrand. Dat is ook wat met de provincie is besproken. Die is niet tegen een discotheek, mits de gemeente dit past in een visie op de westrand. De aanzet tot die visie is deze week gegeven door de gemeenteraad. Aldus Van Vliet.

Hooijmaijers viel de wethouder ook aan op diens, volgens het statenlid, weinig positieve inspraakreactie op het streekplan maandagmiddag. Hooijmaijers schetste een beeld alsof de wethouder alleen maar mopperde op wat niet deugt, zonder een concrete vraag te stellen. Fractievoorzitter A. van der Ven van Groenlinks haakte daarop in, gisteravond tijdens de raadscommissie stedelijke ontwikkeling. "Gaat het college struikelend naar het zomerreces?', vroeg ze zich af, ook verwijzend naar de recente ontwikkelingen rond de HAL. "Het is niet goed voor een gemeentebestuur", zei Van de Ven, "om zo afgeschilderd te worden."

De wethouder geeft toe dat hij kritisch is geweest. Bijvoorbeeld over het feit dat plannen voor aantallen woningen (streekplan) niet synchroon lopen met plannen voor de kwaliteit en soort woningen. Zo dreigt de link tussen beide verloren te gaan. En over het feit dat de provincie enerzijds het streekplan van 'onderop' wil laten invullen. Maar anderzijds de gemeenten bindt door allerlei gebieden aan te wijzen waar bouwen niet kan. Of over het afschuiven van taken van Rijk naar gemeente, zonder daar voldoende geld bij te geven. "Misschien heeft het statenlid dit als VVD'er niet goed ontvangen. Het is niet mijn bedoeling geweest kritisch te zijn zonder daar argumenten bij te geven."

Van de Ven zei na de uitleg dat ze nog niet gerust was op de 'attitude' van de wethouder. Tekenend vond zij de manier waarop Van Vliet de hoorzitting omschreef, met acht statenleden achter een tafel die op de insprekers 'neerkeken'. Van de Ven: "Het is niet een handige manier om mensen mee te krijgen. Ik kan me voorstellen dat deze indruk vaker bestaat. De 'manier waarop' kan uitmaken."

Van Vliet vond de aanmerkingen niet terecht. "Maar ik stoor me wel eens aan oppervlakkige opmerkingen van mensen uit , het openbaarbestuur", ze hij, in de richting van Hooijmaijers.

ReK <juli 2004>

<nieuws>