A9; 08-08-2004

'LAK AAN BURGERS'

ALKMAAR: Het Comité Disco Westrand
NEE beschuldigd wethouder Cor van Vliet
ervan 'lak te hebben' aan de burgers van
Alkmaar.

Reden is dat de PvdA-wethouder doorgaat
met het zoeken van een plek voor een
discotheek in de Westrand..

De provincie heeft de locatie eind juni 
verboden>

 

ALLES IN HET WERK STELLEN

Volgens het Comité stelt Van Vliet - tegen
beter weten in - alles in het werk om in
Alkmaar een HAL-discotheek te realiseren.

'Dat hij onherroepelijk teruggefloten wordt
door de provincie deert hem en ook het
college niet'.

‘Uiteindelijk gaat de zwarte piet naar de
provincie, omdat die geen toestemming 
geeft voor een disco in de Westrand.>

 

AL JAREN BEZIG

Alkmaar is al jaren bezig om in de stad een
discotheek te realiseren.
.

Het collegeprogramma uit 2002 wees het
Vegro-terrein op Overstad aan. De PvdA
stelde daarna de disco-denktank in, die met
adviezen kwam.

Het college legde die allemaal naast zich
neer en kwam afgelopen winter met de 
Westrand als 'zoeklocatie' voor de dag.>

 

GROTE BEZWAREN

Net als op Overstad stuit een disco in de
Westrand bij bewoners en omwonenden op
grote bezwaren.

Leefbaar Alkmaar en GroenLinks ijveren
ondertussen al maanden voor een andere
plek: KooimeerPlaza.

De gemeente verwerpt die, omdat AZ het
niet zou willen. Formeel is er echter nog
nooit een verzoek neergelegd.
<


ReK <augustus 2004>

<nieuws>