Provincie 'niet tegen' disco in Westrand

[Alkmaarsche Courant; 25 januari 2005]

' ALKMAAR -De provincie Noord-Holland is niet 'apert tegen' een discotheek in de Westrand van Alkmaar. Als de discotheek vervanger is van een andere stedelijke functie en als het groen niet wordt aangetast, dan heeft 'Haarlem' geen bezwaar. Dat zegt woordvoerder M. van Kanten van de provincie Noord-Holland.

Aan beide voorwaarden lijkt de discotheek te voldoen. De toekomstige discotheek vervangt inderdaad een andere stedelijke functie. Immers, de disco is gepland op de plek waar vroeger bowling Claus Party House stond. Dat was ook een horecagelegenheid. Sinds 'Claus' is afgebrand, ligt het terrein braak

Randweg
De discotheek komt pal aan de randweg te liggen, een feit waarop wethouder C. van Vliet bij de presentatie van de discoplannen afgelopen vrijdag nadrukkelijk de aandacht vestigde. De locatie ligt dus binnen de bestaande bebouwing van de Westrand. Het groen in het gebied wordt niet aangetast. Reden voor Van Vliet om aan te nemen dat de provincie geen obstakels zal opwerpen.

Voorzitter R. Heijstra van het Comité Disco Westrand Nee! zette vrijdag in een reactie vraagtekens bij die optimistische gedachte van de wethouder. Ook gisteren hield het comité vol meerdere malen van ambtenaren in het provinciehuis bevestigd te hebben gekregen dat de Westrand op die plaats een zogenoemd uitsluitingsgebied is en er dus niet gebouwd mag worden. Alleen het Technopark (het gebied bij de Kamer van Koophandel) geldt als uitzondering. “Telkens als wij met de provincie bellen krijgen we te horen: jullie weten toch dat er niet gebouwd mag worden in de Westrand?", zegt een woordvoerder van het Comité Disco Westrand Nee! "Ze zijn verbaasd dat wij telkens om een bevestiging vragen."  

Aangetast
Pogingen van deze krant de betrokken ambtenaren te spreken te krijgen lukten niet, in plaats daarvan voerde de officiële woordvoerder Van Kanten het woord. Volgens hem is de Westrand 'in principe uitsluitingsgebied', maar uitzonderingen zijn dus mogelijk. "Als het gaat om vervanging van een stedelijke functie en als het groen niet wordt aangetast dan is de provincie op zich niet tegen."

Dat is een aanzienlijk ander geluid dan afgelopen zomer nog uit provinciale bronnen viel op te tekenen. Bij een inspraakronde van de provincie over het streekplan lieten de aanwezige statenleden weten dat het Comité Disco Westrand Nee! 'gerustgesteld kan worden', zo staat letterlijk in de notulen van de vergadering die 28 juni plaats vond. "Als het ten westen is van het bestaande gebied, dan gaat het om uitsluitingsgebied en daar houden Gedeputeerde Staten aan vast." Comité-voorzitter Heijstra vraagt volgens de notulen of daaruit blijkt dat 'een disco uit den boze is, hetgeen ambtelijk wordt bevestigd'.


ReK <januari 2005>

<nieuws>