Kabelkrant A9; 13-02-2004

NEE TEGEN DISCO LOCATIE CLAUS 

ALKMAAR - Het Comité Disco Westrand NEE! 
is fel tegenstander van een disco op de locatie van 
het voormalige Claus Party House.

Wethouder Cor van Vliet is voorstander van deze 
locatie en stelde eerder dat dit stedelijk gebied is.

Het Comité is het daar niet mee eens, zo liet zij 
zondag weten aan A9.>  

 

UITZONDERING?

Van Vliet stelde eerder ook dat er op de locatie van 
Claus Party House al een disco heeft gezeten en dat 
er bovendien uitzonderingsregels zijn die een disco 
op deze locatie mogelijk maken.

Ook met deze beweringen is het Comité het grondig 
oneens.

Volgens het Streekplan is de bestemming van het 
gebied 'Sport en Recreatie'.>

 

BOWLINGBAAN

'Uit het Alkmaars archief blijkt dat Claus een 
bowlingbaan (sport) is, met daarbij behorende bebouwing 
zijnde een restaurant', zo schrijft het Comité.

De provincie heeft bevestigd dat er op deze locatie 
nimmer een discotheek heeft gezeten.

Dit dus volledig in weerspraak met de woorden van 
wethouder Cor van Vliet.> 

 

VOORWAARDEN

Er zijn in het streekplan uitzonderingsregels, 
die bouwen van stedelijke functies in 
uitsluitingsgebieden mogelijk maken.

Om tot de uitzonderingen te kunnen worden gerekend, 
moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden.

De disco moet bijvoorbeeld van regionaal belang zijn 
of echt nergens anders kunnen worden gerealiseerd.>

 

REGIONALE DISCOTHEEK 

Het Comité Disco Westrand NEE! stelt dat aan de 
voorwaarden voor uitzondering niet wordt voldaan.

Zo komt er vlakbij Alkmaar al een grote regionale 
discotheek. Er zijn volgens het comité bovendien 
geschiktere locaties voor de Alkmaarse disco te vinden.

De conclusie is duidelijk: Het comité blijft tegen een 
disco aan de Westrand.< 


ReK <februari 2005>

<nieuws>