Van Vliet droomt verder

Renate Heijstra, voorzitter van het Comité Disco Westrand NEE! heeft onlangs in de Raad aangetoond dat een discotheek in het uitsluitingsgebied van de Westrand geen kans van slagen heeft. Wethouder Van Vliet, ook aanwezig, propageerde zijn aantoonbare foute uitspraken dat het Claus terrein 'reeds verstedelijkt' was en dat Claus 'een discotheek' is geweest.

Je vraagt je af wat zo'n man bezield en hoe geloofwaardig een wethouder nog is als hij willens en wetens foutieve informatie verstrekt aan de raad en publiceert in de kranten waaronder de gemeentekrant 'Stadskrant'.


Discotheek komt danspasje dichterbij

[Stadskrant, 7 februari 2005]

Een compleet horecacomplex met onder meer een discotheek voor Alkmaarse jongeren lijkt weer een stapje dichterbij. Er is een ondernemer gevonden die er brood in ziet zoiets te beginnen tussen de westelijke ringweg N9 en de Olympiaweg. In dit gebied stond vroeger Claus Partyhouse, voordat het afbrandde. De ondernemer denkt ook te kunnen voldoen aan de vele voorwaarden die de gemeenteraad heeft gesteld aan een horecacomplex met discotheek in dit deel van de stad.

DISCO VOOR 1500 JONGEREN
Het gemeentebestuur wil onder strenge voorwaarden een gelegenheid om uit te gaan in het stedelijke deel van de Westrand. Vele Alkmaarders moeten er iets van hun gading vinden, niet in de laatste plaats de Alkmaarse jongeren. Het mag geen lelijk gebouw worden, en de exploitant moet op allerlei manieren ervoor zorgen dat er amper overlast zal zijn. Ook wil de gemeente allerlei garanties voor de veiligheid van de bezoekers. De gemeente heeft de voorkeur voor een compleet uitgaans- en recreatiecentrum. Te denken valt aan een combinatie van conferentieruimten, muziekpodium, oefenruimtes, restaurant, zaalverhuur, partycentrum, cursusruimtes en dergelijke. 

ADVIES VAN BEGELEIDINGS GROEP
Nu een ondernemer een voorstel heeft ingediend dat aal) deze voorwaarden lijkt te voldoen, wil de gemeente dat zijn idee wordt voorgelegd aan een begeleidingsgroep, waarin omwonenden en andere belanghebbenden zitten. De begeleidingsgroep wordt hierover om een advies gevraagd. Bovendien moet de begeleidingsgroep de vraag beantwoorden welke overlast men mogelijk vreest van zo'n horecacomplex, en wat er nog meer zou moeten gebeuren om dergelijke overlast te voorkomen. De begeleidingsgroep komt de eerste keer op 7 maart bijeen, en daarna nog twee keer. Over enkele maanden moet dan het advies klaar zijn. Als de gemeenteraad daarna groen licht geeft voor de verdere ontwikkelingen, kan de ondernemer concrete plannen gaan maken.

Bouwplannen worden tijdig gepubliceerd en doorlopen zoals gewoonlijk een inspraakprocedure, voordat een bouwvergunning wordt verleend.


ReK <februari 2005>

<nieuws>