WESTRAND

Maar liefst drie inzendingen over wat de politieke partijen nu weer in de Westrand proberen te bouwen. Men name de PvdA slat volledig door: huizen, torenflats, discotheken. Maar ook het CDA komt terug op eerder gemaakte afspraken: ook zij vinden huizenbouw best wel mogelijk. 
Blijkbaar luisteren deze partijen niet naar hun achterban en komt men steeds weer terug op eerder genomen besluiten van de gemeenteraad. De vraag rijst waarom?


[Alkmaarsche Courant; 14 februari 2005]  

Westrand

Het spel is op de wagen! Het begint met een paar architecten en de wedloop voor het plaatsen van hun handtekening in de stad. Alkmaar moet omringd worden met torens roept de een. Nog hogere torens roept de ander. De basis voor een discussie is gelegd. Het gaat er om wie zonder gezichtsverlies het taboe op bouwen in de westrand doorbreekt. De politiek uiteraard niet, veel te link. Om de wilde ideen in te tomen komt zij met een alternatief. Wl bouwen, maar dan iets minder. Handig gespeeld. Het CDA doorbreekt een taboe. Ik roep in herinnering het CDA-programma van de laatste gemeenteraadsverkiezing. Opgehaald van de website. Ik citeer: 'Het CDA wil een overheid die als betrouwbare partner voor de samenleving fungeert. De burger vraagt de overheid te besturen, voorspelbaar en betrouwbaar te zijn.' Over wonen: 'Onderzoek naar toekomstige woonlocaties, maar niet in de Westvleugel.'
Het begin van bouwen in de Westrand zal leiden tot een toekomstig verlies van de groene buffer tussen stad en strand. En daarmee gaat een bijzonder weidegebied verloren. Aan de ene kant reserveert de politiek 1,5 mln. voor verbetering van de groenvoorziening. Zie hier de contradictie. CDA Alkmaar: pleeg geen kiezersbedrog en leest uw verkiezingsprogramma er nog eens op na. Zegt wat je doet en doet niet wat je zegt niet te doen.

J. KAANDORP
Alkmaar
 


Westrand (2)

Dit is dus weer typisch een actie waarbij je als burger toch wel eventjes achter je oren krabt.
Het overgrote deel van de Alkmaarse bevolking wil niet dat de overgebleven ruimte in de westrand bebouwd wordt.
De gemeenteraad van Alkmaar heeft met grote meerderheid besloten dat er inderdaad niet gebouwd gaat worden in deze westrand en heeft zelfs besloten dat er geen centimeter groen verloren mag gaan in dat gebied. En dan gaat toch weer iemand proberen via een slinkse, achterbakse wijze deze discussie opnieuw open te gooien. Dat de fractievoorzitter van het CDA ook een functie in de wereld van projectontwikkelaars vervult kan hiermee toch niets te maken hebben? Of wel soms? In dat geval is de benaming volksvertegenwoordiger, fout vermeld bij zijn cv. Vertegenwoordiger en woordvoerder namens de projectontwikkelaarbureaus is dan beter op zijn plaats. Want dit heeft allemaal niets te maken met voorstellen en keuzes die ten beste komen aan de burgers van Alkmaar.

R. DIJKSTRA
Alkmaar


Westrand (3)

Naar aanleiding van uw stuk over de raadsvergadering over de westrand van 9 februari in deze krant het volgende: ik mis de insprekers, ik weet dat uw verslaggever achter het standpunt staat van de PvdA, maar hij moet wel objectief zijn. Wat mevrouw Heijstra naar voren bracht, was van grote kwaliteit en misschien wel oud nieuws, maar tijdens haar inspreken dacht ik even dat wethouder Van Vliet acuut een enorme last kreeg van de ziekte van Parkinson, dat doe je toch niet. En wel kritiek als een toeschouwer het laat horen als er onwaarheden worden verteld. Ik heb me ook verbaasd over raadslid Jansen. Wat een draaikont zeg, voorheen was het een milieuactivist, hoofdingelande bij het waterschap en toen hij daar geen plaats meer kreeg, vond hij kennelijk dat hij zich op een ander terrein moest begeven.
Nu is meneer in principe voor bebouwing, mogelijk huizenbouw in de westrand, zo lust ik er nog wel een. Als ik OPA beluisterde, hebben die bedenkingen. Ik hoop dat ze op tijd inzien dat het afgelopen moet zijn met die poppenkast, tijd en geldverslinding en manmoedig het verlies dragen, zoals mevrouw Heijstra het zo mooi verwoordde. OPA en VVD, laat zien dat jullie zakelijk kunnen handelen. Kom over de brug en maak samen met de kleinere partijen een vuist.

P. KUIPER
Alkmaar


ReK <februari 2005>

<nieuws>