Antidiscogroep niet in overleg over disco

[Alkmaarsche Courant; 1 maart 2005]

ALKMAAR -Bij nader inzien neemt het Comité Disco westrand Nee! geen zitting in de commissie die zich buigt over een discotheek in Alkmaars meest westelijke deel.

Het Comité Disco Westrand Nee! was uitgenodigd zitting te nemen in een zogenoemde subcommissie van de Begeleidingsgroep Westrand die onder voorzitterschap staat van Huub Kolen. Het college denkt dat een discotheek mogelijk moet zijn op de plek waar vroeger bowling Claus Party House heeft gestaan. Het comité heeft zich daar niet bij neergelegd en denkt dat het bestemmingsplan de vestiging van een disco daar in de weg staat.

De gemeente wilde dat het anticomité in de begeleidingscommissie zitting zou gaan nemen, samen met de Jongeren Adviesraad Alkmaar (Jara). In eerste instantie zei R. Heijstra van Disco Westrand Nee! daar geen nee tegen, maar denkt inmiddels dat het verstandiger is niet in de begeleidingsgroep plaats te nemen. Heijstra: "We willen onafhankelijk blijven om niet later het verwijt te krijgen dat we zelf ook een dikke vinger in de pap hebben gehad. Wel zijn we bereid als gastspreker op te treden als we worden geconsulteerd."

De subcommissie over de disco komt op 7 maart voor het eerst bijeen. Disco Westrand Nee! is niet de enige afzegger, aldus een gemeente woordvoerder. "Ons bereiken signalen dat er ook andere organisaties niet aan meedoen, zoals de Kamer van Koophandel. Die vinden het niet relevant om mee te discussiëren."


ReK <maart 2005>

<nieuws>