A9: Verbazing over brief van college

[A9, 7 mei 2005]

VERBAZING OVER BRIEF COLLEGE 

ALKMAAR - GroenLinks heeft met verbazing kennis genomen van de door het college aan Gedeputeerde Staten gestelde vragen, over een disco in de Westrand.
Dat schrijft de Alkmaarse fractie in een brief aan het college.
In een door het hoofd Stadsontwikkeling ondertekende brief vraagt het college GS mee te werken aan een 'Westrand-disco'.>
 
 

UITSLUITINGSGEBIED 

In het ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord heeft een groot deel van de Westrand de status van uitsluitingsgebied gekregen.
In de bewuste brief stelt het college dat 'over de betekenis van dit begrip binnen Alkmaar veel onduidelijkheid bestaat'.
De gestelde vragen zijn dan ook bedoeld om meer duidelijkheid te verkrijgen, zo schrijft het college.>

STEDELIJK GEBIED 

'Ziet u een mogelijkheid om vooruitlopend op het bepalen van de definitieve begrenzing mee te werken aan de vestiging van een disco in dit gebied'.
'Ook als op voorhand duidelijk is dat de aan te wijzen locatie op termijn binnen het stedelijk gebied komt te liggen'.
Aldus een van de vragen van het college van Alkmaar aan GS Noord-Holland.>  


JUISTE INDRUK? 

Van het college wil GL nu weten waar de onduidelijkheid uit bestaat met betrekking tot het begrip uitsluitingsgebied.
Ook wil zij weten waarom het college nu al de precieze begrenzing van het gebied wil weten en waarom zij voor deze handelswijze heeft gekozen.
'Is de indruk juist dat u vooruit wilt lopen op uitkomsten, en zo ja, waarom?'<


ReK <mei 2005>

<nieuws>