Visie Westrand
[Alkmaarse Courant, 6 februari 2006]

Voor de commissie stedelijke ontwikkeling en beheer (SOB) van 7 en 9 februari staat wederom de Visie Westrand niet geagendeerd! Ook het onderwerp 'Zoeklocatie discotheek' staat er niet op. Iedereen wordt door de verantwoordelijke wethouder aan het lijntje gehouden! Het eindverslag van de begeleidingsgroep Westrand is op maandag 17 oktober 2005 officieel overhandigd aan het college om zo spoedig mogelijk in de gemeenteraad besproken te worden. Het eindverslag van de begeleidingsgroep Disco is al op 28 april 2005 afgerond en overhandigd aan het college.

Zo heeft de partij Leefbaar Alkmaar bij de begrotingsbehandeling in november 2005 het verzoek gedaan de Visie Westrand spoedig op de agenda te zetten van de commissie SOB en daarbij alle belanghebbenden, inclusief het OSA, uit te nodigen. Ook de motie om de Huiswaarderweg niet te verlengen door de Westrand en een motie die de stedelijke grens van de Westrand bewaakt hangen nog boven de markt. Daarnaast zijn er schriftelijke vragen gesteld over onder andere de gang van zaken maar het antwoord blijft uit. Het college (lees: wethouder Van Vliet) is blijkbaar niet in staat om de klus op een adequate manier af te ronden. Toezeggingen worden aan de laars gelapt, vragen niet beantwoordt en wordt er gezwegen in alle talen. 

Het is inmiddels februari 2006. Bewoners en andere belanghebbenden verblijven nog steeds in onzekerheid. De gemeenteraad tast in het duister. Het is duidelijk dat de inhoud van deze visies in samenhang met de beantwoording van de provincie niet is wat de wethouder horen wil. Om nog meer uitglijders te voorkomen in deze raadsperiode worden stukken bewust achtergehouden!

LEEN JONKER
Comité Disco Westrand Nee!


 [Rek februari 2006] 

<nieuws>