Discussie Westrand aan nieuwe raad
[Alkmaarsche Courant, 29 februari 2006]

VAN ONZE VERSLAGGEVER

ALKMAAR -
Waarom is er nog geen Visie Westrand voorgelegd aan de Alkmaarse gemeenteraad? Op verzoek van Leefbaar Alkmaar legde wethouder C. van Vliet gisteravond verantwoording af tijdens een extra commissievergadering.

Een onderzoek naar de noodzaak naar de verlengde Huiswaarderweg, de uitwerking van de motie sport en wonen en de kwestie of er al dan niet een discotheek in de Westrand kan komen: deze zaken voerde Van Vliet gisteravond aan als redenen waarom de (nieuwe) raad zich pas na de verkiezingen kan uitspreken over het voornamelijk groene gebied tussen Alkmaar en Bergen.

Fractievoorzitter M. Bolte wilde weten waarom het zolang moest duren. Op 17 oktober was immers het eindverslag van de 'Begeleidingsgroep Westrand' al aan het college overhandigd.

En ook R. Heijstra gaf namens het Comité Disco Westrand Nee! aan nu duidelijkheid te willen krijgen over de procesgang van de Visie Westrand en de zoeklocatie discotheek in het gebied.

Van Vliet omschreef de Westrand als 'een rommelzolder'. "Iedereen vindt dat er wat aan moet gebeur~n!' Volgens hem moet er worden gesproken over twee gebieden. Het groene gebied en het bebouwde gebied. "Een ieder die de indruk heeft dat het college buiten het bebouwde gedeelte wil bouwen, heeft het mis of wordt op het verkeerde been gezet."

De vlethouder wil wel dat er één integrale visie komt, waarbij ook zaken als de verlengde Huiswaarderweg en de opwaardering en bundeling van sportaccommodaties worden meegenomen. "Het is niet zo dat we het over de verkiezingen heen wilden tillen, maar ik denk wel dat het wijs is om de nieuwe raad over de Westrand te laten spreken!'

De politieke fracties namen genoegen met de uitleg van Van Vliet. De fracties van Leefbaar Alkmaar en GroenLinks gaven aan het 'jammer' te vinden dat de discussie over de Westrand niet in deze raadsperiode is afgerond.

ReK <maart 2006>

<nieuws>