Provincie Noord Holland

Afdeling Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid

t.a.v. mw. H. Blom

Postbus 3007

2001 DA  HAARLEM

                                                                                                                Alkmaar, 14 februari 2004.

Betreft: Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord

Mijne heren,

Als ComitÚ willen wij, gesteund door de buurtverenigingen en bewonersverenigingen in Alkmaar West, graag een reactie geven op het Ontwerp Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord.

Wij zijn zeer verheugd met het feit dat de Westrand van Alkmaar als 'uitsluitingsgebied' bestempeld is. Dit houdt dus in dat er geen (grootschalige) woningbouw of stedelijke voorzieningen (zoals een mega-discotheek) kunnen komen en dat de groene en blauwe lijnen verder versterkt kunnen worden.

Uiteraard zullen bestaande uitzonderingen (reeds toegekend via artikel 19) zoals het techno-park blijven bestaan, maar worden geen nieuwe uitzonderingen voor stedelijke bebouwing (zoals een grote discotheek) toegekend, daar dit een wijziging op het reeds bestaande bestemmingsplan zou zijn.

Wij constateren in deze dat een grote (mega) discotheek in de Westrand hiermee niet meer tot de mogelijkheden behoort!

Wij vertrouwen erop dat de provincie de nu gekenmerkte uitsluitingsgebieden zal handhaven zodat veel onrust bij de bewoners in Alkmaar West weggenomen kan worden en het 'Kleine Groene Hart' kan worden beschermd.

Ik hoop dat u de mening van de bewoners uit Alkmaar meeneemt bij eventuele bedenkingen vanuit de gemeente Alkmaar die dit gebied nog steeds kenmerkt als 'stedelijk gebied' (waarbij de 'natuurlijke' grens van de ringweg zo spoedig mogelijk doorbroken zou moeten worden).

Graag zien wij zo snel mogelijk een reactie van uw kant zodat wij de bewoners in Alkmaar West hierover kunnen informeren.

Met vriendelijke groet,

 

Namens 'ComitÚ Disco Westrand NEE!'

R.S.  Heijstra.


RSH <februari 2004>

<terug>