Geachte bewonersorganisatie,                                                     Alkmaar november 2003

 

Graag wil ik de plaatsing van een (mega)discotheek in de Westrand van Alkmaar nader onder uw aandacht brengen. Het betreft een discotheek voor 1500 tot 2500 bezoekers, tot 6 uur ’s ochtends open, die meer dan twee nachten per week open zal zijn.
Wethouder Van Vliet wil de kandidaat locaties niet bekend maken om eventuele protesten van bewoners uit De Hoef, Bergermeer, Rembrandtkwartier of Blaeustraatkwartier te voorkomen.

De bewoners van De Hoef vrezen overlast van rondtrekkende jongeren na sluitingstijd van de kroegen in de binnenstad richting discotheek in de Westrand. 
De twee kortste routes van het centrum naar de Olympiaweg (terloops genoemde locatie) lopen via het Fritz Conijntunneltje langs Shopping Centre De Hoef en via de Bergerweg en het Rembrandtkwartier.

Na 6 uur, sluitingstijd van de mega-discotheek, dezelfde overlast richting centrum, NS‑station en Alkmaar Noord via De Hoef, Rembrandtkwartier, Blaeustratenkwartier, Bergerhof en Bergermeer.

Wethouder Van Vliet wil haast maken om handtekeningenacties of andere protesten vanuit Alkmaar‑West, zoals die plaatsgevonden hebben bij eerdere genoemde locaties te weten Hoornse Vaart en Overstad, voor te zijn. 

De gehanteerde procedure vanuit de gemeente is nu als volgt:

  1. Goedkeuring door de commissie stedelijke ontwikkeling.
  2. Goedkeuring door de gemeenteraad.
  3. Contracten afsluiten met de ondernemer.

PAS DAN

  1. De buurt informeren over HET FEIT wáár een mega-discotheek gaat komen.
  2. Overleg met de buurt over de INPASSING hiervan.

Met deze werkwijze worden alle bewonersorganisaties in Alkmaar-West volledig buiten spel gezet bij de totstandkoming van een doordachte keuze voor de locatie van een megadiscotheek, al dan niet gesitueerd in de Westrand.

Het bestuur van het Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ heeft deze gang van zaken aan de orde gesteld op TV Noord-Holland en tijdens het spreekrecht, echter zonder resultaat (zie ook de uitgave ‘De Geestmolen’). Wij vrezen dat dit slechts het begin is de geplande bebouwing van de Westrand.

 

De mega-discotheek en de opstelling van de gemeente is door het Buurtoverleg De Hoef Geestmolen op de agenda gezet van de voorzittersbijeenkomst van 9 december 2003.
Het Buurtoverleg zoekt steun voor een gezamenlijk stuk namens alle bewonersorganisaties in het NHD en eventuele verdere medewerking voor een handtekeningenactie. 

Met deze stappen hopen wij te bereiken dat de bewonersorganisaties van Alkmaar-West betrokken worden in het proces om tot een juiste keuze te kunnen komen voor de locatie van een megadiscotheek en betrokken te worden in de ontwikkeling van de Westrand.

 

Het bestuur van het Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’.

(072) 511 48 96

R.Kleverlaan@Tiscali.nl


ReK <maart  2004>

<terug>