Comité Disco Westrand Nee!

PETITIE

Constaterend,
dat de gemeente blijkt te overwegen verdere verstedelijking door te voeren in de Westrand,

doen wij, het Comité Disco Westrand Nee!,
een dringend beroep op het college van b en w, op de raadsfracties en politieke partijen, op buurgemeenten en provincie, en in het bijzonder ook de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer,

kritisch en zorgvuldig om te gaan met het groene natuurgebied aan de westkant van de N9 en in dit gebied geen (mega) discotheek toe te staan.
Het verontrust ons dat blijkens de ambtelijke nota’s ‘Ontwikkelingsvisie Westrand’ en ‘Startnotitie project ontwikkeling westrand Alkmaar’ ondermeer wordt gedacht aan de vestiging van meerdere grote stedelijke ruimtegebruikers in de Westrand als scholen, sportaccommodaties, medische accommodaties, kantoren, horeca en uitgaan, waaronder ook een discotheek.

De gemeente denkt aan een grootschalige (mega) discotheek voor 1500 tot 2500 bezoekers, die drie tot vier nachten per week tot zes uur ’s ochtends open is. De kortste route naar dit gebied vanuit het centrum loopt via de Fritz Conijntunnel dwars door de woonwijk De Hoef. De terugroute loopt door geheel West (onder andere De Hoef, Bergermeer, Bergerhof). Uit de praktijk blijkt dat het merendeel van de bezoekers niet met de auto maar met de brommer/scooter of fiets komt!

Inspraak van bewoners kan pas nadat de contracten getekend zijn.

Wij verzoeken u, van een discotheek
in de Westrand af te zien!

R.S. Heijstra, namens Comité Disco Westrand NEE!:

Medeondertekend door: zie bijlage (met 1865 handtekeningen).


BIJLAGE

Bijgaand treft u de handtekeningen aan behorende als bijlage van de Petitie tegen een eventuele (mega)discotheek in Alkmaar West.

De petitie en de handtekeningen zijn aangeboden op 11 maart 2004 tijdens de commissie vergadering SOB aan de voorzitter.

 

De handtekeningenlijst bestaat uit drie gedeelten:
1. Individueel ingediende reacties

60

2. Handtekeningen op strookjes

323

3. Handtekeningen op lijsten

1.482

Totaal

1.865 

handtekeningen

Er zijn tevens 10 ‘zwaarwegende’ handtekeningen van vertegenwoordigers van bewonersorganisaties met in totaal circa 1.200 leden.

 

Comité Disco Westrand NEE!


ReK <maart 2004>

<terug>