Spreekrecht

Raadscommissievergadering SOB 3 juni 2004
Piet Kuiper

Buurtoverleg De Hoef 'Geestmolen' &  Comité Disco Westrand NEE!


 

Spreekrecht SOB (2)

 

Geachte commissieleden,

Mijn naam is Piet Kuiper, bestuurslid van het Buurtoverleg de Hoef Geestmolen.

Ik spreek namens Renate Heijstra, zij is helaas verhinderd. Afgelopen dinsdag heeft zij namens het Buurtoverleg De Hoef Geestmolen en het Comité Disco Westrand NEE! ingesproken inzake het ‘voorbereidingsbesluit Bergermeerpolder’ en de ‘Nota Westrand Alkmaar’.

Het ‘Voorbereidingsbesluit Bergermeerpolder’ is nodig om “ongewenste ontwikkelingen” tegen te gaan volgens de heer Van Vliet.
Het College wil de verstedelijking juist uitbreiden in de Westrand. Zij maakt namelijk bezwaar tegen de door de Provincie vastgestelde uitsluitingsgebieden.
Wat zijn in de ogen van het College nu de ongewenste ontwikkelingen?
Geen verdere verstedelijking en vasthouden aan groen en ruimte?

Verder waarschuwde de heer Van Vliet afgelopen dinsdag de raadscommissie voor het op het verkeerde been zetten door mevrouw Heijstra.
Opmerking hierbij is dat mevrouw Heijstra, als vertegenwoordiger van de burgers, niet in de positie is om de raadscommissie op het verkeerde been te zetten.
Alle feiten die zij verzameld heeft zijn afkomstig van de gemeente Alkmaar en de provincie Noord Holland.
De raadscommissie mag hierin zelf de afweging maken wie nu wie op het verkeerde been wil zetten.

De huidige voorzieningen in de Westrand zijn niet illegaal en hoeven niet weg.
De kreet ‘sloopvergunning’ van de heer van Vliet is natuurlijk stemmingmakerij om de ware bedoelingen te verdoezelen.
Een bekende tactiek is door dingen in het extreme trekken zo het tegenovergestelde te willen bereiken: toestaan van stedelijke bebouwing in de Westrand?

Wat er staat aan stedelijke bebouwing is tot daar aan toe, maar verdere stedelijke uitbreiding is niet gewenst, ook niet in het zogenoemde ‘rafelige randje’!
Nogmaals, ook de Provincie is hier heel helder in!

Stedelijke voorzieningen in de Westrand zoals woningbouw staat niet ter discussie. Het College wil blijkbaar wel andersoortig stedelijke voorzieningen in de Westrand. Vindt de raadscommissie dit ook?

 

Geen ‘ballonnetjes’ meer oplaten zoals in het ‘ballon kaartje’.
Raadscommissie SOB, durf de uitspraak te doen: geen verdere stedelijke bebouwing ten westen van de N9 buiten het huidige Techno-Park!

 

Bedankt voor uw aandacht.


ReK <juni 2004>

<terug>