Spreekrecht

Raadscommissievergadering SOB 8 februari 2005
Renate Heijstra Comité Disco Westrand NEE!

Geachte Raadscommissie,

Mijn naam is Renate Heijstra en ik vertegenwoordig het ‘Comité Disco Westrand NEE!’ gesteund door zo’n 2.000 sympathisanten uit Alkmaar West en omstreken.

Ik wil beginnen met een korte uiteenzetting van de situatie in de Westrand:
Op 25 oktober 2004 is het ‘Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord’ (streekplan) definitief geworden. Hierin staat glashelder weergegeven wat de bedoeling is van de toekomst van de Westrand tot 2030!

Alles ten westen van de N9, uitgezonderd het bedrijventerrein Bergermeer (beter bekend als Techno-Park) staat aangemerkt als UITSLUITINGSGEBIED!

Zie kaartje 3: ‘Planologisch Beleidskader 2004-2014: specificatie uitsluitingsgebieden’ en kaartje (5) ‘Visie 2004-2030’.

Hierop is te zien dat de Westrand uitsluitingsgebied is tot 2030!

Dit in tegenstelling tot het kaartje welke is opgenomen in het verslag van het onderzoek ‘Inventarisatie Westrand’ van Alle Hosper op bladzijde 77.

Hier wordt een kaartje gebruikt uit het ‘Ontwerp Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord’. Deze bevat onjuiste informatie.
Dit even voor een juiste beeldvorming.

Op bladzijde 132 van het Ontwikkelingsbeeld Noord-Holland Noord staat gedefinieerd:

‘In de uitsluitingsgebieden geldt dat wij daar geen uitbreiding van stedelijke functies of  nieuwe stedelijke functies toestaan, uitgezonderd kleinschalige ontwikkelingen.’

en

‘Bestemmingsplannen dienen uitbreiding van of nieuwe stedelijke functies in deze gebieden onmogelijk te maken.’

De bestemming van de grond van potentiële locaties voor een discotheek in de Westrand, waaronder ook de aangewezen plek ‘Claus Party House’, is Sport en Recreatie.

Dit wordt beschreven als: ‘Bos, speelweiden, sportterreinen, waterpartijen e.d., volkstuinen, kampeerterreinen e.d. met de daarbij krachtens hun aard behorende gebouwen’ aldus het vigerende bestemmingsplan.

Hoe je het ook wendt of keert: De provincie zal een discotheek in het uitsluitingsgebied van de Westrand niet toestaan. Ook niet via een ‘Artikel 19 procedure’ of een ‘Structuurvisie Westrand’.

Er zijn 2.000 handtekeningen tegen een disco in de Westrand. De gemeentelijke projectgroep ‘Discotheek’ is een verspilling is van menskracht, tijd en geld.

Vandaag is in het Heerhugowaards Nieuwsblad gepubliceerd dat per 3 februari 2005 een bouwvergunning is verleend voor de bouw van ‘De Waerdse Tempel’ aan het Strand van Luna 1, te Heerhugowaard. Daarmee komt de noodzaak van een discotheek per direct te vervallen.

Hoe lang moet deze poppenkast nog doorgaan?

Het College (C. van Vliet) schermt met de uitspraak “Wij voeren alleen een raadsopdracht uit.”
Het besluit vanuit de Raad was: ‘De Westrand van Alkmaar wordt aangewezen als zoekgebied voor een discotheek.’

Er is gezocht maar niet gevonden, misschien jammer voor de Raad en het College maar draag de tegenslag manmoedig en houd de eer aan jezelf:

 

Wij verzoeken u om de opdracht tot het realiseren van een discotheek in de Westrand in te trekken!

 

Bedankt!

Renate Heijstra, 8 februari 2005.
Namens Comité Disco Westrand NEE!


RSH <februari 2005>

<terug>