Spreekrecht

Raadscommissievergadering SOB 27 februari 2006
Renate Heijstra Comité Disco Westrand NEE! Visie Westrand

 

Geachte Raadscommissie,

Geacht college, raadscommissie en aanwezigen,

Vanavond krijgen we hopelijk duidelijkheid over de procesgang van de ‘Visie Westrand’ en de ‘Zoeklocatie discotheek’.

Het eindverslag van de ‘Begeleidingsgroep Westrand’ is op maandag 17 oktober 2005 officieel overhandigd aan het college Het eindverslag van de ‘Begeleidingsgroep Disco’ is op 28 april 2005 afgerond en overhandigd aan het college.
Leefbaar Alkmaar heeft verzocht om niet te lang te wachten met het agenderen van deze onderwerpen. December, heeft het college toegezegd. Maar het college heeft daar geen gehoor aan gegeven. Ondertussen verblijven bewoners en belanghebbenden nog steeds in het ongewisse.

Wij begrijpen niet waarom het zo lang moet duren! Gezien de gegevens die er liggen moet het toch eenvoudig zijn om op tijd de verslagen bij de raad terug te koppelen of om de raad op z’n minst even op de hoogte te stellen van de voortgang.

Ik neem u even mee in vogelvlucht:

De gebiedsindeling Alkmaar volgens het vigerende bestemmingsplan is heel helder. Er is geen twijfel meer mogelijk! (zie de bijgevoegde kaart uit de Alkmaarse welstandsnota 2005)

De mening van de betrokkenen zijn ook helder zoals blijkt uit:

het verslag van de Westrand Workshop PvdA van 17 februari 2004:
    -        
géén discotheek en géén doorgetrokken Huiswaarderweg;

het verslag van de ‘Oude Westrandgroep’ van 11 mei 2005:
    -        
géén verder verstedelijking zoals een discotheek en géén doorgetrokken Huiswaarderweg;

de besluiten van de ‘OSA Overleggroep Westrand’ van 29 mei 2005:
    -        
géén discotheek en géén doorgetrokken Huiswaarderweg;

de uitspraken van de Provincie:
    -        
géén discotheek, ambtelijke bevestigd op 28 juni 2004;
    -         géén discotheek, op 7 juni 2005 in antwoord op de door het college gestelde prealabele vragen.

Met het Amendement van 28 juni 2004 zijn alle beleidskaders van de raad helder.

Waar wacht het college dan nog op?

 

De Westrand is onderdeel van Alkmaar West. De bewonersverenigingen in Alkmaar West hebben zich verenigd in de OSA overleggroep Westrand.
Het OSA is tot twee keer toe geweigerd deel te nemen in iedere procedure omtrent de Westrand.

Hoe gaat het college de buurten betrekken bij de ontwikkelingen van zoiets groots als de Westrand als ze niet mogen deelnemen in het overleg?

 

Club Elements van Meta Bodenberger of Club GoedeveldSports?
Wie van de twee moet het veld ruimen? Of dingen ze beide mee naar een plekje in de Westrand?
Gezien de uitspraken van de Provincie die er liggen zou u ze beiden kunnen afberichten.
Daarmee zou u de Visie aanzienlijk kunnen vereenvoudigen. Dat scheelt een hoop onnodig tijd en gesprekstof. Daarmee kunnen deze ondernemers ook hun energie weer ergens anders op richten.

En dan nu:

 

Hoog tijd voor openheid!

 

27 februari 2006
Renate Heijstra
Comité Disco Westrand NEE!


RSH <februari 2006>

<terug>