Spreekrecht

Raadscommissievergadering SOB 29 oktober 2003
Rens Kleverlaan Buurtoverleg De Hoef 'Geestmolen' Discotheek

 

Geachte commissie stedelijke ontwikkeling,

(29 oktober 2003)

(zoals gezegd) Mijn naam Rens Kleverlaan, en ben voorzitter van het “Buurtoverleg De Hoef Geestmolen”. Ik vertegenwoordig de bewoners en bewonersverenigingen van De Hoef en de Westrand in Alkmaar West.

Graag wil ik aandacht voor de wijze waarop de Disco-denktank en het College besloten hebben de westrand te kiezen als locatie voor een Mega-discotheek.

Vrijdag 17 oktober werd ik opgebeld door TV Noord Holland met de vraag waarom wij als bewoners akkoord waren met het besluit voor een mega-discotheek voor 1500 bezoekers in de Westrand. (NHD 25-10-03: aanbevolen wordt zelfs 2500 bezoekers voor het rendabel maken)

Ik moet zeggen:

Ik was meer dan verbijsterd over dit besluit.

De redenen hiervoor zijn dat:

1.      Alkmaar West niet beter weet dat de enige opties De Hoornse Vaart of Overstad zijn.

2.      Er een besluit ligt van de provincie Noord-Holland dat uit planologisch oogpunt een mega-discotheek in de westrand niet is toegestaan.

Blijkbaar is er achter onze rug om druk onderhandeld.

Je moet er niet aan denken dat de honderden discogangers na sluiting van de kroegen in de binnenstad dwars door onze toch al overbelaste buurt moeten, en dat dit ritueel zich na zessen nogmaals, in omgekeerde volgorde, herhaalt. En dat meerdere keren per week.

De ervaring leert dat het merendeel van de kroeggangers met drank op echt niet met de auto komt wat leidt tot beschonken mensen die te voet, per fiets of brommer DWARS DOOR onze woonwijk gaan met alle gevolgen van dien.

Ik moet er niet aan denken dat er oponthoud ontstaat in Shopping Centre De Hoef of dat er discogangers ‘stranden’ in speeltuintjes of voortuinen.

Overlast en problemen hebben we al genoeg in West[1].

Al 12 jaar wordt er gesproken over een discotheek.

De opties voor de mega-discotheek waren de Hoornse Vaart of Overstad.

Er is uiteindelijk een disco-denktank in het leven geroepen waarin de betrokken buurtorganisaties zoals Huiswaard/Overstad vertegenwoordigd zijn.

Nu blijkt dat besloten is dat de mega-discotheek niet in Overstad maar in West moet komen zonder dat ook maar 1 van de betrokken bewonersorganisaties van West hierin geraadpleegd, laat staan juist geïnformeerd zijn.

Past dit in de uitspraak voor de voorzitster van de denktank Daniëlle Koelemij:

Ø Dondert niet waar het er komt en hoe het er komt. Als het er maar komt en snel!

De locatie is, zoals uit nader onderzoek blijkt, stiekem op 22 april 2003 toegevoegd, zonder daar de betrokken bewonersorganisaties in Alkmaar West over in te lichten.

De gehanteerde procedure is als volgt:

Ø      goedkeuring door de commissie stedelijke ontwikkeling;

Ø      goedkeuring door de gemeenteraad;

Ø      contracten afsluiten met de ondernemer;

PAS DAN

Ø      de buurt informeren over HET FEIT dat er een mega-discotheek komt en

Ø      overleg met de buurt over de INPASSING hiervan.

Ik constateer dat met deze werkwijze:

Ø      Alle verenigingen in West volledig buiten spel gezet zijn.

Ø      Wijkgericht SAMENwerken niet meer bestaat.

Ø      Inspraak definitief tot het verleden behoort.

Ø      Het informeren of inlichten van de betrokken bewonersorganisaties, al dan niet moedwillig, achterwege gelaten wordt.

Conclusie

In de besluitvorming tot de keuze voor de westrand heeft het college zich niet gehouden aan de regels en richtlijnen zoals die binnen de gemeente Alkmaar gelden.

Ons inziens kan het enige besluit van de commissie stedelijke ontwikkeling zijn:

Ø  Het voorstel wordt niet voor behandeling geaccepteerd  

EN

Ø  Het voorstel wordt teruggeven aan de disco-denktank en het college met de opdracht hun werk te doen conform de democratische wetten en regels zoals die binnen de gemeente Almaar van kracht zijn.

De betrokken bewonersorganisaties in West zien een uitnodiging voor een dialoog van de betreffende ambtenaren tegemoet, zodat in ieder geval ook ONZE mening, als meest betrokken partij, gehoord wordt.

Ik dank u voor uw aandacht.


RSH <februari 2004>

<terug>