[Antwoord WOB verzoek "zoeklocatie discotheek Westrand" BIJLAGE 2]

Uitnodiging voor realisatie van een discotheek


Geachte ..

Zoals u bekend is hebben verschillende kandidaten zich aangemeld voor de vestiging van een discotheek in de westrand van Alkmaar. Het College van B&W wil graag voor de zomervakantie een kandidaat selecteren. Bijgaand zend ik u een overzicht van gemeentelijke aandachtpunten t.a.v. de mogelijke vestiging van een discotheek. De selectie vindt plaats aan de hand van een door u in te dienen voorstel. De procedure ziet er als volgt uit:  

1.      U wordt uitgenodigd om uiterlijk 16 mei uw planvoorstel in te dienen. U wordt verzocht aandacht te schenken aan de in bijgaande notitie genoemde punten.

2.      Nadat de voorstellen zijn ingediend wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de gemeentelijke werkgroep.

3.      U wordt dan in de gelegenheid gesteld om uw plan toe te lichten. De leden van de werkgroep zullen vragen stelen om een duidelijk beeld te krijgen van uw plan.

4.      Nadat alle gesprekken zijn gevoerd zal de werkgroep een advies opstellen voor het college van B&W

5.      Het college van B&W maakt vervolgens een keuze.

6.      De gekozen kandidaat wordt uitgenodigd om het gepresenteerde plan verder uit te werken.

7.      Na de beoordeling van het uitgewerkte plan volgt de inspraak.

8.      De inspraak is gekoppeld aan een concreet plan waarvoor een bouwaanvraag wordt ingediend. De inspraak maakt onderdeel uit van de procedure om het bestemmingsplan te wijzigen

Mocht u nog vragen hebben over de te volgen procedure of de inhoud van bijgaande notitie dan kunt u contact opnemen met ondergetekende, tel. 0725488888 of een e-mail sturen naar sdekkers@alkmaar.nl. Uw voorstel kunt u sturen naar Gemeente Alkmaar, afdeling projectmanagement, t.a.v. S. Dekkers, postbus 53.1800 BC Alkmaar.

Met vriendelijke groet,

S. Dekkers


ReK <september 2004>

<terug>